Αναζήτηση

ΜΕΝΟΥ

Share

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

1.- Πολλοί συνάδελφοι έλαβαν πρόσφατα νέα συνταξιοδοτική πράξη και όσοι δεν έλαβαν πρόκειται να λάβουν σύντομα. Η συνταξιοδοτική πράξη αυτή επαναφέρει την σύνταξη όχι την 31-07-2012, αλλά στο ήμισυ της διαφοράς 31-07-2012 και 01-08-2012, γιατί δεν ακολουθήθηκε πλήρως η απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ.

2.- Με την πληροφόρηση που έχουμε και με την δέσμευση του ΥΕΘΑ κ. Π. Καμμένου, δρομολογείται νομοθετική ρύθμιση για απόδοση και του υπολοίπου επιδικασθέντος ποσού, με μεγάλες πιθανότητες η νομοθετική αυτή ρύθμιση να ψηφισθεί εντός του Απριλίου 2015.

3.- Στο τέλος της νέας συνταξιοδοτικής πράξεως αναγράφεται οτι κατά της ανωτέρω πράξης δύναται να ασκηθεί έφεση εντός 60 ημερών από την ημερομηνία αποστολής, που για όσες τουλάχιστον έχουν σταλεί είναι η 03-03-2015, άρα με καταληκτική ημερομηνία 03-05-2015

. 4.- Για τους ανωτέρω λόγους προτείνουμε στα Μέλη μας να αναμείνουν μέχρι την 22-04-2015 την νομοθετική ρύθμιση χωρίς να απαιτηθεί άλλη ενέργειά τους. Εάν παρέλθει αυτή η ημερομηνία χωρίς νομοθετική ρύθμιση τότε θα απαιτηθεί η υποβολή της έφεσης. 5.- Η ΕΑΑΑ θα ενημερώνει τα Μέλη της και θα αναρτήσει εν ευθέτω χρόνω οδηγίες και έντυπα για την υποβολή της έφεσης.

 

ΕΚ ΤΗΣ ΕΑΑΑ.

Share this: