Αναζήτηση

ΜΕΝΟΥ

Share

ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Ν. ΕΥΒΟΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ “ΙΚΑΡΟΣ”

 1. Αγαπητά μέλη – οικοπεδούχοι Αετού Καρύστου. Σε μερικούς μήνες θα αρχίσει η διαδικασία  της Κτηματογράφησης στον Καλλικρατικό Δήμο Καρύστου.Όσοι πολίτες έχουν εμπράγματα δικαιώματα  ή άλλα  εγγραπτέα δικαιώματα στην περιοχή κτηματογράφησης, θα κληθούν  να τα δηλώσουν στο  Εθνικό Κτηματολόγιο.

 2. Όπως σας έχουμε ανακοινώσει τέλος του έτους θα παραδώσουμε τον οικισμό στο Δήμο σύμφωνα με συμφωνία που έχει προηγηθεί. Επειδή προέκυψε η ανωτέρω διαδικασία που θα ξεκινήσει τον Οκτώβριο και θα διαρκέσει 6 μήνες, ζητήθηκε από τον Δήμο να ολοκληρωθεί η κτηματογράφηση των οικοπέδων και στη συνέχεια να αρχίσουν οι διαδικασίες παράδοσης του οικισμού στον Δήμο.

 3. Την σύνταξη του Κτηματολογίου  έχει αναλάβει η Κοινοπραξία «Σύγχρονο Κτηματολόγιο 16»

 1. A. & Ι. ΠΡΕΣΒΕΛΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ ,

 2. Ε. ΠΑΠΑΝΗΣ-Π. ΧΟΥΡΔΑΚΗΣ & ΣΥΝ/ΤΕΣ Ε.Ε. ,

 3. Κ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ-Κ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ο.Ε. ,

 4. ΝΑΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ & ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ ΑΕ,

 5. Ν. ΙΩΝΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε. ,

 6. ΟΡΙΟ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧ/ΚΟΙ Ε.Π.Ε,

 7. ΓΑΙΑΚΟΜ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΕ,

 8. ΣΑΦΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ τ. Χρήστου 

Tel: +30 210 6435930 , +30 210 6469554, Fax:+30 210 6434512, URL: www.anaptixi.com.gr

e-mail: anapt@otenet.gr

 1. Στα πλαίσια προετοιμασίας των  κτηματολογικών διαγραμμάτων και πινάκων των ιδιοκτησιών ο ΙΚΑΡΟΣ ήλθε σε επαφή με την ανωτέρω κοινοπραξία και της έδωσε τοπογραφικά διαγράμματα του οικισμού για διευκόλυνση και επιτάχυνση των διαδικασιών.

 2. Όλοι οι οικοπεδούχοι υποχρεούνται να δηλώσουν το οικόπεδο στο Εθνικό κτηματολόγιο.

 3. Η δήλωση ιδιοκτησίας διαρθρώνεται σε 2 τμήματα, ένα που αφορά στα προσωπικά στοιχεία του ιδιοκτήτη και του δικαιώματός του (πλήρης ή ψιλή κυριότητα, επικαρπία, κ.α.) και το δεύτερο που αφορά στον ακριβή χαρτογραφικό εντοπισμό της αναλογούσας στο δικαίωμα ιδιοκτησίας (σε ΕΓΣΑ).

 4. Η Δήλωση (με τα συνημμένα της και το χαρτογραφικό) υποβάλλονται στο κτηματολογικό γραφείο της περιοχής και η καταχώρηση του δικαιώματος ολοκληρώνεται με την κατάθεση του απαιτητού παραβόλου.

 5. Περιγραφή εργασιών – Βήματα διαδικασίας:

       8α. Προσωπικά στοιχεία – δικαίωμα:

Για την σύνταξη είναι απαραίτητη η προσκόμιση των ακόλουθων δικαιολογητικών τα οποία είναι απαραίτητα για την ορθή σύνταξη των σχετικών δηλώσεων και παράλληλα κατατίθενται ως συνημμένα της δήλωσης για την τεκμηρίωσή της.:

             α. φωτοτυπία ταυτότητας,

             β. ΑΦΜ και Δ.Ο.Υ,

             γ. Πλήρης Δνση, τηλέφωνο, email (εάν υπάρχει) και αντίγραφο λογαριασμού (ΔΕΗ ή ΕΥΔΑΠ ή ΟΤΕ)  για τεκμηρίωση των προσωπικών στοιχείων.

            δ. αντίγραφο συμβολαίου κτήσης  για την θεμελίωση του δικαιώματος.

8β. Υποβολή χαρτογραφικού υποβάθρου για τον εντοπισμό της ιδιοκτησίας:

Για την ορθή και συνεκτική απόδοση συντεταγμένων ΕΓΣΑ των οικοπέδων, θα αξιοποιηθούν οριζόντια – συνολικά για τον οικισμό, όποια διαγράμματα αυτός διαθέτει ψηφιακά. Για κάθε ιδιοκτησία θα εκτυπωθεί απόσπασμα Ορθοφωτοχάρτη της Κτηματολόγιο Α.Ε. με απεικόνιση της ιδιοκτησίας και συντεταγμένες σε ΕΓΣΑ, που θα συνοδεύσει την δήλωση.

8γ. Πληρωμή τέλους:

Η καταχώρηση του δικαιώματος ολοκληρώνεται με την πληρωμή του σχετικού τέλους (με κατάθεση στην τράπεζα ποσού 35€ + 1/00 της αντικειμενικής). Το ποσό δίδεται και με 9 δόσεις μέσω τραπέζης ή πιστωτικής κάρτας.

 1. Ο συνεταιρισμός αναλαμβάνει την διεκπεραίωση της όλης διαδικασίας εφόσον οι ενδιαφερόμενοι προσκομίσουν τα ανωτέρω δικαιολογητικά και προκαταβάλλουν το ποσόν των 80€ στο λογαριασμό του ΙΚΑΡΟΥ της ΕΤΕ GR600 1100 4000 000 040482 91746 ( ή 45€ αν έχει πληρώσει το τέλος ο ιδιοκτήτης μόνος του).

 1. Οι δηλώσεις θα ξεκινήσουν να ετοιμάζονται από τα τέλη του Ιουνίου και θα υποβάλλονται μαζικά (ανά 100) από τον Ίκαρο στο αρμόδιο κτηματολογικό γραφείο της Καρύστου με επιδίωξη να ολοκληρωθούν όλες εντός του 2018 ώστε να μην καθυστερήσει η υπαγωγή του οικισμού στον Δήμο Καρύστου.

 1. Εφιστούμε την προσοχή όλων των ιδιοκτητών για τις συνέπειες που μπορεί να έχει η αμέλεια (λήγει τον Μάρτιο του 2019) και η μη έγκαιρη δήλωση του ακινήτου στο Εθνικό κτηματολόγιο.

Share this: