Αναζήτηση

ΜΕΝΟΥ

Share

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥΧΩΝ ΟΣΜΑΑ «Ο ΙΚΑΡΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥΧΩΝ ΟΣΜΑΑ «Ο ΙΚΑΡΟΣ’’

Ο Αετός …απογειώνεται…..

Στις 8-4 -2014 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καρύστου, στον οποίο υπάγεται και η περιοχή Αετού ενέκρινε με πλειοψηφία (17 υπέρ έναντι 2 που δήλωσαν παρόν) το με αρ. Πρωτ. 5267 σύμφωνο συνεργασίας μεταξύ Δήμου Καρύστου και συλλόγου οικοπεδούχων ΟΣΜΑΑ Ο ΙΚΑΡΟΣ το οποίο στοχεύει στην αξιοποίηση του οικισμού προς όφελος της ευρύτερης περιοχής και όχι μόνο των οικοπεδούχων. Αναλυτικότερα πρόκειται για μία πρωτοβουλία του συλλόγου των οικοπεδούχων που κατέληξε σε σύμφωνο συνεργασίας, το οποίο μετά την έγκρισή του από το ΔΣ του Δήμου ανοίγει ορίζοντες πραγματικής αναβάθμισης όχι μόνο της περιοχής, αλλά και του ρόλου των οικοπεδούχων και των στελεχών της ΠΑ γενικότερα στην διαμόρφωση, με πρωτοποριακό τρόπο, της συγκεκριμένης τοποθεσίας. Το ακριβές κείμενο της συμφωνίας έχει ως ακολούθως: AΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 111/2014 ΘΕΜΑ: 2ο (Έγκριση συμφώνου συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Καρύστου και του ΟΣΜΑΑ «Ο ΙΚΑΡΟΣ» Ο πρόεδρος του Δ.Σ. εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης θέτει υπόψη του Συμβουλίου το από 19-3-2014 Σύμφωνο Συνεργασίας μεταξύ εκπροσώπων του Δήμου Καρύστου και εκπροσώπων του Συλλόγου Οικοπεδούχων Αετού Καρύστου με την επωνυμία ΟΣΜΑΑ Ο ΙΚΑΡΟΣ που έχει ως εξής:

1. Σήμερα στο Δημαρχείο Καρύστου σε συνέχεια αιτήματος του Συλλόγου Οικοπεδούχων Αετού Καρύστου με την Επωνυμία ΟΣΜΑΑ «Ο ΙΚΑΡΟΣ» πραγματοποιήθηκε συνάντηση μεταξύ των παρακάτω: α. Από πλευράς του Δήμου Καρύστου συμμετείχαν: – O Δήμαρχος κ. Nικόλαος Μανώλης – Οικονόμου Γεώργιος Αντιδήμαρχος – Νόβας Δημήτριος Πρ. Δημ. Συμβουλίου – Κιούκη Μαρία Δημοτ. Σύμβουλος β. Από πλευράς του Συλλόγου Οικοπεδούχων συμμετείχαν: – Ο πρόεδρος Γ. Κάργας – Ο αντιπρόεδρος Γ. Γερούλης – Ο γραμματέας Κ. Δελής γ. Ο αρχιτέκτων Καρύστου Π. Μουτζούρης, εκπροσωπών το αρχιτεκτονικό γραφείο της Αγγελίνας Μουτζούρη, το οποίο με επιστολή του προσέφερε αφιλοκερδώς την μελέτη και έκδοση αδείας για το τουριστικό περίπτερο, που επιθυμεί να οικοδομήσει ο σύλλογος στον οικισμό του.

2. Σκοπός της συνάντησης ήταν, στο πλαίσιο της προσπάθειας του Συλλόγου για αναβάθμιση του οικισμού του, η συνεργασία με το Δήμο Καρύστου και επικουρικά με το μελετητικό γραφείο της Α. Μουτζούρη, για ανταλλαγή απόψεων και διερεύνηση των δυνατοτήτων υλοποίησης συγκεκριμένων έργων δημοσίου οφέλους.

3. Αναλυτικότερα ο Αντιπρόεδρος του Συλλόγου Οικοπεδούχων παρουσίασε πακέτο προτάσεων, τις οποίες είχε ήδη γνωστοποιήσει σε προηγούμενη συνάντησή του στον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Δ. Νόβα, οι οποίες προτάσεις έχουν ως ακολούθως:

α. Η μελέτη εγκατάστασης και λειτουργίας ελικοδρομίου στο Ο.Τ. 88 του οικισμού Αετού Καρύστου, εις το οποίο προβλέπεται η κατασκευή εγκαταστάσεων βιολογικού καθαρισμού λυμάτων. Η Εγκατάσταση & Λειτουργία ελικοδρομίου, που θα καλύψει τρέχουσα ανάγκη του Δήμου, με την διευκρίνιση ανάληψης από πλευράς του Συλλόγου την εκπόνηση της μελέτης και από τον Δήμο Καρύστου την υλοποίηση του έργου, εφόσον ολοκληρωθούν οι απαιτούμενες ενέργειες των εμπλεκομένων φορέων για παραχώρηση του χώρου Ο.Τ. 88, που είχε προβλεφθεί ως χώρος κατασκευής εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων.

β. Την κατασκευή αθλητικών εγκαταστάσεων από το Δήμο Καρύστου σε χώρους του οικισμού που προβλέπει το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο (Ο.Τ. 96 και 98), Εκκλησίας και χώρου κατάλληλα διαμορφωμένου στο Ο.Τ. 141, καθώς και εγκαταστάσεις αναψυχής και πρόσβασης μικρών σκαφών στην παραλία του κτήματος, που ανήκει στους οικοπεδούχους του Συλλόγου Αετού Καρύστου.

γ. Την μελέτη και την λειτουργική υποστήριξη επιστημονικά & τεχνικά θεματικού πάρκου που θα προβάλλει την αεροπορική ιστορία & τεχνολογία με εκθέματα και προβολές σε διάφορα σημεία του οικισμού, καθώς και με εκπαιδευτικά τεχνολογικά και ιστορικά θέματα (φυσικής – οπτικής – θερμοδυναμικής – αεροδυναμικής ,κλπ) που συνάδουν με τα φυσικά πλεονεκτήματα της περιοχής, (ήλιος, άνεμος, ενέργεια, κλπ) και την ιστορία της Καρύστου. Όλα τα ανωτέρω θα προετοιμασθούν με ευθύνη του Αντιπροέδρου του Συλλόγου και θα συζητηθούν στην συνέχεια για υλοποίηση από κοινού μεταξύ δήμου Καρύστου, οικοπεδούχων (οικειοθελώς προσφερομένων) και ενδεχομένως και του Συνεταιρισμού ΟΣΜΑΑ Ο ΙΚΑΡΟΣ.

δ. Την αρχική μελέτη τεχνικής εφικτότητας καθώς και ολοκληρωμένη επιχειρησιακή πρόταση κατασκευής πιλοτικού υδατοδρομίου με πρότυπες εγκαταστάσεις πολλαπλών χρήσεων, με στόχο την τουριστική αναβάθμιση της ευρύτερης περιοχής και την στήριξη της εγχώριας οικονομίας.

4. Για όλα τα ανωτέρω ο Σύλλογος πρόταξε την ανάγκη αμοιβαίας υποστήριξης Δήμου και Συλλόγου, και υποσχέθηκε την μέγιστη δυνατή υποστήριξη (επιστημονική και επαγγελματική) σε θέματα που άπτονται των δυνατοτήτων & επαγγελματικών γνώσεων των Μελών του. 5. Αποφασίσθηκε η υπογραφή του παρόντος συμφώνου ως εναρκτήριου συμφώνου στενής συνεργασίας των συμβαλλομένων Μελών με στόχο την υλοποίηση των ανωτέρω προτάσεων. Ο Αντιπρόεδρος του Συλλόγου βάσει της συμφωνίας θα ετοιμάσει σχετική πρόταση για το υδατοδρόμιο στο Δήμο και ο Σύλλογος σε συνεργασία με τον ΟΣΜΑΑ «Ο ΙΚΑΡΟΣ» θα προωθήσει αρμοδίως τα υπόλοιπα θέματα. Έπονται υπογραφές. Μετά την παραπάνω απόφαση εκτιμάται ότι πολλοί συνάδελφοι αλλά και φορείς όπως ο ΣΑΣΙ Ο ΙΚΑΡΟΣ θα συμμετάσχουν στην προσπάθεια του συλλόγου. Στο επόμενο φύλλο της Ηχούς θα ανακοινωθούν λεπτομερέστερα στοιχεία για την εν λόγω πρωτοβουλία. Ήδη στις 13 Μαΐου στο 3ο Αεροπορικό Συνέδριο με θέμα : Οι Αερομεταφορές του Σήμερα και του Αύριο, (Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Ελ. Βενιζέλος) ο αντιπρόεδρος του συλλόγου παρουσιάζει την εγκριθείσα από την επιστημονική επιτροπή εισήγησή του με θέμα : Κινητός, Πλωτός Αυτοδύναμος Αεροσταθμός Πολλαπλών Χρήσεων για εξυπηρέτηση αμφιβίων & αεροπορικών μεταφορών στον Ελλαδικό χώρο, καλύπτοντας στην ουσία την (δ) συμφωνηθείσα πρόταση από πλευράς οικοπεδούχων. Όσοι συνάδελφοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στην προσπάθεια του συλλόγου παρακαλούνται να έλθουν σε επαφή με το σύλλογο άμεσα. Εκ του συλλόγου Οικοπεδούχων

Share this: