Αναζήτηση

ΜΕΝΟΥ

Share

ΕΑΑΑ-15ήμερη διακοπή στην παραλαβή δικαιολογητικών για την έκδοση ταυτοτήτων.

Γίνεται γνωστό στα μέλη μας ότι το γραφείο ταυτοτήτων της ΕΑΑΑ δεν θα παραλαμβάνει τα δικαιολογητικά για την έκδοση ή επανέκδοση των δελτίων ταυτότητας από 08 Αυγούστου 2022 έως και 21 Αυγούστου 2022.

Κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα θα διενεργείται κανονικά η παράδοση των εκδομένων ταυτοτήτων.

Share this: