Αναζήτηση

ΜΕΝΟΥ

Share

ΕΑΑΑ/Παρ. Ηρακλείου-Τελετή Αποφοίτησης ΔΕΑ της 2023 ΣΤ ́ ΕΣΣΟ στην ΣΕΑΠ

Ο πρόεδρος Σμχος (ΥΥΑ) ε.α. Αντώνιος Τζιερτζής  εκ μέρους του Δ.Σ. παραρτήματος, την Παρασκευή 22/03/2024 παραβρέθηκε στην ΣΕΑΠ στρατόπεδο «ΔΑΣΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ» κατόπιν πρόσκλησης του Διοικητή Ταξχου Κωνσταντίνου Σπανουδάκη, για να παραστεί στην αποφοίτηση των Δοκίμων Εφέδρων Αξιωματικών της 2023 ΣΤ ́ ΕΣΣΟ

Επίσης παραβρεθήκαν ο Δκτής της 133ΣΜ Ταξχος (Ι) Ιωάννης Μαλισιώτης και ο Δκτής της 11ης ΜΚΒ ο Σμχος (ΕΑ) Γεώργιος Τζωρμπατζάκης.

Share this: