Αναζήτηση

ΜΕΝΟΥ

Share

ΕΑΑΑ-ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ: Καταργείται ο «ΟΣΜΑΑ ο ΙΚΑΡΟΣ»

Ανάμεσα στα πολλά γεγονότα που όπως εξελίσσονται επηρεάζουν άμεσα τη ζωή μας και των μελών της οικογενείας μας, ήτοι θέματα πρωτίστως υγείας, οικονομικά προέκυψαν και τα περιουσιακά. Συγκεκριμένα οι εξελίξεις αφορούν στον «ΟΣΜΜΑ ο ΙΚΑΡΟΣ» και τα σχετικά πρόγραμματά του, με βασικό άμεσα επηρεαζόμενο δρώντα τον Σύλλογο Οικοπεδούχων ΑΕΤΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ, καθόσον ευρίσκονται σε δυναμική εξέλιξη ανεγέρσεις κατοικιών, αλλά και προβληματικές εγκαταστάσεις δικτύων ύδρευσης, ηλεκτροδότησης και οδών.

Η πρόθεση όπως διαπιστώνεται από το ΥΠΕΘΑ, είναι η κατάργησης του ΟΣΜΑΑ ο ΙΚΑΡΟΣ (καθώς και των αντίστοιχων ΣΞ/ΟΣΜΑΕΣ & ΠΝ/ΟΣΜΑΑΝ) και η ένταξή τους υπό το ΥΠ. ΟΙΚ. με σχήμα Συλλόγου αποκλειστικής ευθύνης των μελών οικοπεδούχων. Τούτο συνεπάγεται ανεξέλεγκτες οικονομικές συνέπειες στα ήδη ενεργά μέλη. Το όλο θέμα εντοπίστηκε πρόσφατα και παρόλο που επιδιώξαμε επίσημη-υπηρεσιακή ενημέρωση αντιμετωπίσαμε αναβολές και σιωπηρά απόσταση. Η ΕΑΑΑ προτίθεται το θέμα αυτό με βαθμό επείγοντος να τεθεί στο Συντονιστικό Συμβούλιο των 3 Ενώσεων ΑΑ.

Για ό,τι προκύψει θα σας τηρήσουμε άμεσα ενήμερους μέσω της ιστοσελίδας ΕΑΑΑ και ΗτΑ. Εκτιμούμε ότι κατά την προγραμματιζόμενη Γ.Σ. Οικοπεδούχων Αετού Καρύστου (ίδετε ανακοίνωση σελ. 5.) θα έχουμε πλέον συγκεκριμένη εικόνα. Και προτρέπουμε την συμμετοχή σας. Εκ της ΕΑΑΑ

Share this: