ΕΑΑΑ: Εκλογή Διευθύνοντος Συμβούλου & Γραμματέα.

ΕΑΑΑ: Εκλογή Διευθύνοντος Συμβούλου & Γραμματέα.

ΕΑΑΑ: Εκλογή Διευθύνοντος Συμβούλου & Γραμματέα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΑΑΑ κατά την τακτική συνεδρίαση της  09-3-2022 εξέλεξε τους:
Άσμχο ε.α. Κωνσταντίνο Αναγνωστάκη στη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου.
Ασμχο ε.α Ιωάννη Ζαχαράκη στη θέση του Γραμματέα.
Ο πρόεδρος, Απτχος (Ι) ε.α. Κων/νος Τζαβέλλας, και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συνεχάρησαν τους δυο εκλεγέντες και τους ευχήθηκαν καλή δύναμη και καλή επιτυχία στα καθήκοντά τους.

Close
Close

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

Close

Close