Είναι βεβαία η καταβολή του Μερίσματος του ΜΤΣ.

Είναι βεβαία η καταβολή του Μερίσματος του ΜΤΣ.

Είναι βεβαία η καταβολή του Μερίσματος του ΜΤΣ.

05-10-2012

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Είναι βεβαία η καταβολή του Μερίσματος του ΜΤΣ.

Η καθυστέρηση οφείλεται σε συνεξέταση των θεμάτων ΒΟΕΑ και χρέους προς ΕΚΟΕΜΣ,

τα οποία θέματα θα πρέπει να ικανοποιηθούν στο μέτρο του δυνατού.

Εκ της ΕΑΑΣ

Close
Close

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

Close

Close