Αναζήτηση

ΜΕΝΟΥ

Share

Είναι βεβαία η καταβολή του Μερίσματος του ΜΤΣ.

05-10-2012

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Είναι βεβαία η καταβολή του Μερίσματος του ΜΤΣ.

Η καθυστέρηση οφείλεται σε συνεξέταση των θεμάτων ΒΟΕΑ και χρέους προς ΕΚΟΕΜΣ,

τα οποία θέματα θα πρέπει να ικανοποιηθούν στο μέτρο του δυνατού.

Εκ της ΕΑΑΣ

Share this: