ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

          τριετίας  1/3/2022  έως  και  31/2/2025        

Πρόεδρος : Απτχος (Ι) ε.α Κωνσταντίνος Τζαβέλλας-  - τηλ. (εσωτ.) 18

Αντιπρόεδρος : Απτχος (ΕΑ) ε.α. Γεώργιος Καραδήμας-  - τηλ. (εσωτ.) 16 

Μέλος : Ασμχος (Ρ) ε.α. Ιωάννης Κρανιάς - kranias@eaaa.gr - τηλ. (εσωτ.) 20

Μέλος: Ασμχος (ΤΜΑ)  ε.α. Ιωάννης Ζαχαράκης

Μέλος: Σγός (ΤΤΗ) ε.α. Ευστάθιος Καρβουνιάρης - karvouniaris@eaaa.gr - τηλ. (εσωτ.) 13

Μέλος : Σμχος (ΥΟΚ) ε.α. Δημήτριος Κοντοβάς - kontovas@eaaa.gr - τηλ. (εσωτ.) 26

Μέλος : Ασμχος (ΤΜΑ) ε.α. Κωνσταντίνος Αναγνωστάκης

Μέλος : Σμχος (ΥΟΚ) ε.α. Αθανάσιος Πάνος - panos@eaaa.gr - τηλ. (εσωτ.) 28

Μέλος : Σγος (ΤΕΑ) ε.α. Κωνσταντίνος Λιούτας

Μέλος : Σμχος (ΤΥE) ε.α. Ηλίας Σβάρνας - svarnas@eaaa.gr - τηλ. (εσωτ.) 17

Μέλος : Σμχος (ΤΥΤ) ε.α. Δημήτριος Φαλτάιτς - faltaits@eaaa.gr - τηλ. (εσωτ.) 23

Close
Close

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

Close

Close