Αναζήτηση

ΜΕΝΟΥ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

τριετίας  1/3/2022  έως  και  28/2/2025       

( Τηλ Κέντρο 210 3802241 – 3820271 – 3820501)

Πρόεδρος : Απτχος (Ι) ε.α Κωνσταντίνος Τζαβέλλας– proedros@eaaa.gr,  tzavchina@hotmail.com – τηλ. (εσωτ.) 18

Αντιπρόεδρος : Απτχος (ΕΑ) ε.α. Γεώργιος Καραδήμαςantiproedros@eaaa.gr, georgekaradimas@hotmail.com-τηλ. (εσωτ.) 16 

Διευθύνων Σύμβουλος: Ασμχος (ΤΜΑ) ε.α. Κωνσταντίνος Αναγνωστάκης– ceo@eaaa.gr, kep_anagnostakis@yahoo.gr – τηλ. (εσωτ.) 20

Γραμματέας: Ασμχος (ΤΜΑ)  ε.α. Ιωάννης Ζαχαράκης – giannis_zaxarakis@yahoo.gr – τηλ. (εσωτ.) 13

Μέλος : Ασμχος (Ρ) ε.α. Ιωάννης Κρανιάς – kraniasioannis@yahoo.gr – τηλ. (εσωτ.) 23

Μέλος: Σγός (ΤΤΗ) ε.α. Ευστάθιος Καρβουνιάρης – karbon1960@hotmail.com – τηλ. (εσωτ.) 27

Μέλος : Σμχος (ΥΟΚ) ε.α. Δημήτριος Κοντοβάς – demetrioskontobas@gmail.com – τηλ. (εσωτ.) 26

Μέλος : Σμχος (ΥΟΚ) ε.α. Αθανάσιος Πάνος – panos@eaaa.gr, panosaunas@gmail.com – τηλ. (εσωτ.) 28

Μέλος : Σγος (ΤΕΑ) ε.α. Κωνσταντίνος Λιούτας – kostaslioutas@hotmail.com

Μέλος : Σμχος (ΤΥE) ε.α. Ηλίας Σβάρνας – ilias.svarnas@outlook.com – τηλ. (εσωτ.) 17

Μέλος : Σμχος (ΤΥΤ) ε.α. Δημήτριος Φαλτάιτς – dimitris.faltaits@gmail.com – τηλ. (εσωτ.) 23