ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

          τριετίας  1/2/2019  έως  και  31/1/2021          

Πρόεδρος : Απτχος (Ι) ε.α Σπυρίδων Καββούρης - kavvouris@eaaa.gr - τηλ. (εσωτ.) 18

Αντιπρόεδρος : Υπτχος (ΕΑ) ε.α. Παύλος Χρήστου - christou@eaaa.gr - τηλ. (εσωτ.) 16 - κιν.(VPN) 6983498156

Διευθύνων Σύμβουλος : Ασμχος (Ρ) ε.α. Ιωάννης Κρανιάς - kranias@eaaa.gr - τηλ. (εσωτ.) 20

Γραμματέας : Σγός (ΤΤΗ) ε.α. Ευστάθιος Καρβουνιάρης - karvouniaris@eaaa.gr - τηλ. (εσωτ.) 13

Μέλος : Απτχος (Ι) ε.α. Παναγιώτης Δημητριάδης - dimitriadis@eaaa.gr - τηλ. (εσωτ.) 22

Μέλος : Σμχος (ΥΟΚ) ε.α. Δημήτριος Κοντοβάς - kontovas@eaaa.gr - τηλ. (εσωτ.) 26

Μέλος : Σγός (ΥΔΚ) ε.α. Ηλίας Ντούβλης - ntouvlis@eaaa.gr - τηλ. (εσωτ.) 12 - κιν.(VPN) 6983503531

Μέλος : Σμχος (ΥΟΚ) ε.α. Αθανάσιος Πάνος - panos@eaaa.gr - τηλ. (εσωτ.) 28

Μέλος : Σμχος (ΤΥΜ) ε.α. Πιέρρος Πλατάνας - platanas@eaaa.gr - τηλ. (εσωτ.) 23

Μέλος : Σμχος (ΤΥE) ε.α. Ηλίας Σβάρνας - svarnas@eaaa.gr - τηλ. (εσωτ.) 17

Μέλος : Σμχος (ΤΥΤ) ε.α. Δημήτριος Φαλτάιτς - faltaits@eaaa.gr - τηλ. (εσωτ.) 23

Close
Close

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

Close

Close