Αναζήτηση

ΜΕΝΟΥ

Share

Δικαιολογητικά για έκδοση, αντικατάσταση, συμπλήρωση σελίδων βιβλιαρίου νοσηλείας ασφαλισμένου ΟΠΑΔ

Αγαπητοί Συνάδελφοι σας ενημερώνουμε για τα παρακάτω τα οποία αποτελούν συχνά ερωτήματα σας.

Α. Δικαιολογητικά στον ΟΠΑΔ για α) έκδοση β) αντικατάσταση γ) συμπλήρωση σελίδων, και δ) έκδοση νέου Βιβλιαρίου Νοσηλείας λόγω απώλειας του. Απαιτούνται: 1) Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας, 2) Μία (1) φωτογραφία, 3) ΑΜΚΑ, 4) ΑΦΜ, 5) IBAN λογαριασμού που κατατίθεται η σύνταξη, 6) Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία να δηλώνεται η απώλεια του βιβλιαρίου (δ παραπάνω περίπτωση), στην οποία να αναφέρει πότε και πως απωλέσθη το βιβλιάριο και στην περίπτωση που το βρει θα το παραδώσει στην Υπηρεσία του ΙΚΑ χωρίς να το χρησιμοποιήσει, 7) Πρόσφατο ενημερωτικό Σημείωμα από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους του άμεσα ασφαλισμένου. Για την έκδοση βιβλιαρίου για τα έμμεσα προστατευόμενα μέλη άνω των 18 ετών, απαιτείται επί πλέον και α) Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης σε ισχύ και β) Αντίγραφο Φορολογικής δήλωσης. Ανά περίπτωση μπορεί να απαιτηθούν επί πλέον δικαιολογητικά. Διευκρινίζεται δε πως σε περίπτωση αδυναμίας του άμεσα ασφαλισμένου, η εξουσιοδότηση θα πρέπει να είναι θεωρημένη από δημόσια αρχή.

Β. Που μπορούμε να απευθυνθούμεγια να καταθέσουμε σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις τα δικαιολογητικά για το βιβλιάριο.

  1. Όσοι Συνάδελφοι διαμένουν στην επαρχία, στα Υποκαταστήματα του ΙΚΑ στις Πρωτεύουσες των Νομών.

  2. Όσοι Συνάδελφοι διαμένουν στην Αττική σε ένα από το πλησιέστερο Υποκατάστημα του ΙΚΑ στις παρακάτω Διευθύνσεις:

Α. Μεγάλου Αλεξάνδρου 3   Πλατεία Καραϊσκάκη

Β. Πανόρμου & Καρύστου 7   Αμπελόκηποι

Γ. Ακαδημίας 21   Σύνταγμα

Δ. Ελ. Βενιζέλου 3 & Εθν. Αντιστάσεως   Πειραιάς

Ε. Χατζηαντωνίου 15   Μαρούσι

ΣΤ. Μεσογείων 516   Αγ. Παρασκευή

Ζ. Θησέως 282   Καλλιθέα

Η. Αγραφιώτου 2   Περιστέρι

Επί προσθέτως σας γνωρίζουμε πως για την χορήγηση εξόδων κηδείας, θα πρέπει να απευθυνόμαστε στα Υποκαταστήματα, για μεν τους Συναδέλφους της επαρχίας ως παραπάνω παράγραφος Β 1, για δε τους διαμένοντες στην Αττική ως Β 2, απ’ όπου θα παραλάβουμε τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για συμπλήρωση και παράδοση στο ίδιο Υποκατάστημα.

Για οποιαδήποτε διευκρινιστική πληροφορία επί των παραπάνω παρακαλείστε να απευθύνεστε στον Υπεύθυνο Υγειονομικών θεμάτων της ΕΑΑΑ Σμχο ε.α. Ηλία Σβάρνα τηλ κιν. 6983523547

Share this: