Αναζήτηση

ΜΕΝΟΥ

Share

Διημερίδα εποπτευόμενων από το ΥΠΕΘΑ Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) υπό τον Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας

Το διήμερο 11 και 12 Δεκεμβρίου 2019, πραγματοποιήθηκε διημερίδα υπό τον Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας Αλκιβιάδη Στεφανή, με τις Διοικήσεις των εποπτευόμενων από το ΥΠΕΘΑ Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ), στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, στην αίθουσα “Ιωάννης Καποδίστριας” του ΥΠΕΘΑ.

Συμμετείχαν επίσης οι Υπαρχηγοί των Γενικών Επιτελείων, οι Διευθυντές των αρμόδιων Διευθύνσεων, Κλάδων και Φορέων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, των ΓΕΕΘΑ-ΓΕΣ-ΓΕΝ-ΓΕΑ, ενώ παρέστησαν και οι Πρόεδροι/Γενικοί Διευθυντές των ΜΤΣ-ΜΤΝ-ΜΤΑ.

Κατά την διάρκεια των εργασιών, τα ΝΠΔΔ παρουσίασαν το επιτελούμενο έργο τους, ανέπτυξαν τα θέματα και προβλήματα που αντιμετωπίζουν και υπέβαλαν προτάσεις με σκοπό την επίλυσή τους.

Την πρώτη ημέρα παρουσιάστηκαν τα θέματα των κατωτέρω ΝΠΔΔ, τα οποία δεν συμμετείχαν στις εργασίες της δεύτερης ημέρας:

– Ταμείο Αρωγής Αναπήρων και Θυμάτων Πολέμου (ΤΑΑΘΠ)
– Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού (ΕΑΑΣ)
– Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού ( ΕΑΑΝ)
– Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Αεροπορίας (ΕΑΑΑ)
– Ανώτατη Πανελλήνια Ομοσπονδία Εφέδρων Αξιωματικών (ΑΠΟΕΑ)

Η ΕΑΑΑ εκπροσωπήθηκε από τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλό της.

Η παρουσίασή της ήταν διάρκειας 10 λεπτών και διακρίθηκε σε δύο σκέλη.

Στο πρώτο σκέλος, αναφέρθηκε το νομικό πλαίσιο που διέπει την Ένωση και τον τρόπο λειτουργίας της.

Στο δεύτερο και μεγαλύτερο σκέλος, αναφέρθηκαν τα προβλήματα της ΕΑΑΑ και των Μελών της, καθώς και οι εισηγήσεις/προτάσεις της επίλυσης αυτών.

Τα θέματα που παρουσιάστηκαν από την ΕΑΑΑ και για τα οποία εισηγήθηκε συγκεκριμένες προτάσεις επίλυσής τους, είναι:

– ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ – ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ

– ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ

– ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΑΑΑ

– ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

– ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΣ

– ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΩΜΑΤΟΣ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ

– ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ ΑΣΣΥ

– ΑΠΟΝΟΜΗ ΞΙΦΟΥΣ ΣΕ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΥΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ ΕΞ’ ΑΝΘΥΠΑΣΠΙΣΤΩΝ

– ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΙΤΛΩΝ ΕΠΙΤΙΜΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΤΙΣ  ΕΝΩΣΕΙΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ  ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ

– ΕΚΠΡΟΣΩΠHΣΗ ΕΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΚΩΝ ΣΕ ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

– ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕΛΩΝ Τ.Σ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

– ΗΜΕΡΑ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ / ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ

– ΛΕΣΧΕΣ ΦΡΟΥΡΑΣ-ΛΑΕΔ

Ο κ.ΥΦΕΘΑ, στο τέλος των εργασιών της πρώτης ημέρας, ενημέρωσε τους παριστάμενους εκπροσώπους των ΝΠΔΔ ως ακολούθως:

– Η καταβολή εκτάκτου μερίσματος στους αποστράτους, ήταν πρόταση του κ.Α/ΓΕΕΘΑ προς τον κ.ΥΕΘΑ. Ο κ.ΥΕΘΑ, πριν αποφασίσει ζήτησε από τα Μετοχικά Ταμεία να εξετάσουν εάν υπάρχει οικονομική δυνατότητα από την πλευρά τους. Ήδη οι προτάσεις του ΜΤΑ και ΜΤΝ έχουν υποβληθεί στον κ.ΥΕΘΑ και αναμένεται η πρόταση του ΜΤΣ ( κατά πληροφορίες της ΕΑΑΑ, τα δύο Ταμεία έχουν υποβάλει θετική πρόταση καταβολής του έκτακτου μερίσματος, ενώ το ΜΤΣ διαφωνεί).

– Έχουν γίνει οι απαραίτητες ενέργειες από το ΥΠΕΘΑ, ώστε να αποδοθούν, από τον ΕΟΠΥ τα οφειλόμενα στα Στρατιωτικά Νοσοκομεία – περίπου τριακόσια εκατομμύρια ευρώ (300.000.000€) και από το ΕΚΑΒ τα οφειλόμενα στην Π.Α. – περίπου εβδομήντα πέντε εκατομμύρια ευρώ (75.000.000€).

– Τα Γενικά Επιτελεία, βρίσκονται στη διαδικασία παραλαβής ξιφών τα οποία θα απονεμηθούν στους δικαιούχους Αξιωματικούς προελεύσεως εξ’ Ανθυπασπιστών, αποδέχθηκε δε την πρόταση της ΕΑΑΑ για απονομή αυτών από τις πρώτες σειρές προς τις νεότερες.

– Οι εισηγήσεις που κατατέθηκαν θα τύχουν περαιτέρω επεξεργασίας από τους αρμόδιους Φορείς του ΥΠΕΘΑ και των Γενικών Επιτελείων, στο πλαίσιο εξέτασης δυνατοτήτων για ανάληψη μελλοντικών ενεργειών και στοχευμένων παρεμβάσεων για επίλυση ή άμβλυνση των ζητημάτων και οι Ενώσεις θα ενημερωθούν σχετικά, προς το τέλος του Ιανουαρίου 2020.

Εκ της ΕΑΑΑ

 

Δείτε όλη την παρουσίαση των θεμάτων της ΕΑΑΑ εδώ

.

 

Share this: