Αναζήτηση

ΜΕΝΟΥ

Share

Δημόσια Διαβούλευση-Σχόλια της ΕΑΑΑ επί του Άρθρου 35 για την Κατάργηση των Μειώσεων του ν.4093/12 (ΜΤΑ).

ΜΤΑ
  1. Ως γνωστόν, ο Ν:4093/12, με αποφάσεις του ΣτΕ, κρίθηκε αντισυνταγματικός, και επομένως η κράτηση υπέρ Μετοχικών Ταμείων (Μ.Τ.) των Ενόπλων Δυνάμεων (Ε.Δ.), που επιβλήθηκε δυνάμει του ως άνω νόμου, θα έπρεπε να είχε καταργηθεί από 1-1-2013.

  1. Κατόπιν επανειλημμένων διαμαρτυριών των Αποστράτων Αξιωματικών, τα Μ.Τ./Ε.Δ. έχουν υποβάλει, από τις αρχές του 2020, μέσω των Γ.Ε. τους, προς τους αρμόδιους φορείς (ΥΠΕΘΑ – ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ), προτάσεις, με θετικές εισηγήσεις, για κατάργηση, με νομοθετική ρύθμιση, της προβλεπόμενης, από τον ως άνω νόμο, κράτησης, επισημαίνοντας ότι, με την κατάργησή της, δεν θα υπάρξει πρόβλημα βιωσιμότητας αυτών. Με τις θετικές εισηγήσεις τους συμφώνησαν και τα Γ.Ε. τους.

  1. Ο κ. ΥΦΕΘΑ., στις 16.2.22, στη ΒτΕ, δήλωσε ότι προωθείται σχέδιο τροπολογίας με το οποίο θεσπίζεται νομοθετική ρύθμιση, για παύση, από 1-1-2021, της εν λόγω κράτησης, και δευτερολογώντας δήλωσε και πάλι ότι η σκοπούμενη ρύθμιση θα εφαρμοσθεί από 1-1-2021 και όχι από 12.5.2016 (ψήφιση Ν:4387/16).

  1. Στο Νομοσχέδιο, που, εκ μέρους του ΥΠ.ΕΘ.Α., κατατέθηκε στη ΒτΕ, για ψήφιση, μετά λύπης μας διαπιστώνουμε, ότι η κατάργηση της εν λόγω κράτησης θα ισχύσει από 1.1.2022 και όχι από 1.1.2021, όπως δήλωσε ο κ. ΥΦΕΘΑ στην ΒτΕ στις 16.2.2022.

  1. Εν όψει των ανωτέρω, κατ’ αρχάς, διαμαρτυρόμαστε, για την βλαπτική, για τα συμφέροντα των Αποστράτων Αξιωματικών, ρύθμιση της υποπ. Β3 παρ. Β του πρώτου άρθρου του Ν:4093/12, (Επιβολή κράτησης υπέρ Μ.Τ./Ε.Δ.) και την μη επιστροφή των αναδρομικών από 1.1.2013, δεδομένου ότι η κράτηση αυτή, κρίθηκε, καθολικά, αντισυνταγματική και άδικη και δεύτερον διαμαρτυρόμαστε, έντονα, για την κατάργηση της εν λόγω κράτησης, τελικά, από 1.1.2022, και όχι από 1.1.2021, όπως, ως προαναφέρεται, δήλωσε ο Κος ΥΦΕΘΑ.

  1. Κατόπιν τούτου, σας προσκαλούμε στην ανάληψη, από μέρους σας, κατεπειγόντως, εκείνων των ενεργειών, προκειμένου να ισχύσει, η κατάργηση της εν λόγω κράτησης από 1.1.2021, όπως υποσχεθήκατε και όχι από 1.1.2022, λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη σας ότι, έστω και κατά ένα έτος απώλεια χρηματικού ποσού, επηρεάζει σημαντικά το γενικότερο οικονομικό προγραμματισμό των Αποστράτων Αξιωματικών, λόγω των πολλών άλλων μειώσεων, που έγιναν στις συντάξεις τους αλλά και λόγω των εκτεταμένων επιπτώσεων από την οικονομική και ενεργειακή κρίση.

  1. Επισημαίνεται ότι η μη ικανοποίηση του αιτήματος μας, θα δυσαρεστήσει σε μεγάλο βαθμό τα εν αποστρατεία μέλη μας, που ο αριθμός αυτών ανέρχεται στις 45.000 περίπου, μετά των οικογενειών τους, και αυτό πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη σας.

          Απτχος (Ι) ε.α Κωνσταντίνος Τζαβέλλας
                          Πρόεδρος ΕΑΑΑ

Share this: