Αναζήτηση

ΜΕΝΟΥ

Share

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΠΤΗΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΓΝΩΣΕΩΝ ΑΞΚΩΝ ΕΝ ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΑ

ΣΧΕΤ.: ΑΔ.Φ.334/49/512407/Σ.6642/28 Νοε 17/ΓΕΕΘΑ/Β2

  1. Σας γνωρίζεται ότι το ΓΕΑ δύναται να εκδώσει της νέου τύπου βεβαιώσεις ωρών πτήσης και θεωρητικών γνώσεων, που απορρέουν από το σχετικό και αφορούν τους Αξιωματικούς Ιπταμένους που τελούν σε αποστρατεία.

  2. Για την έκδοση των εν λόγω βεβαιώσεων απαιτείται να τηρούνται απαρέγκλιτα τα κάτωθι:

Καθιέρωση διαδικασίας

α. Ο ενδιαφερόμενος καταθέτει η αποστέλλει στο ΓΕΑ/Β1 αίτηση σύμφωνα με το συνημμένο πρότυπο. Στο πρότυπο αναγράφει τις Μονάδες της Πολεμικής Αεροπορίας στις οποίες είχε υπηρετήσει η ήταν προσκολλημένος προκειμένου να αναζητηθούν τα στοιχεία ωρών πτήσεως που τον αφορούν.

 

β. Το ΓΕΑ/Β1 αποστέλλει στις εμπλεκόμενες Μονάδες τα στοιχεία του αιτούντος. Επιπρόσθετα τα αποστέλλει προς τη σχολή Ικάρων προκειμένου να βεβαιώσει ότι καλύπτονται οι απαιτήσεις θεωρητικών γνώσεων που απορρέουν από τις προβλέψεις του σχετικού.

γ. Η Σχολή Ικάρων και οι εμπλεκόμενες μονάδες αποστέλλουν τα σχετικά έγγραφα στο ΓΕΑ/Β1.

δ. Το ΓΕΑ/Β1 εκδίδει την βεβαίωση με υπογραφή του διευθυντή ΓΕΑ/Β1 και την αποστέλλει ταχυδρομικά στη διεύθυνση που έχει δηλώσει ο ενδιαφερόμενος.

  1. Δικαιούμενοι για την υποβολή της εν λόγω αίτησης είναι όλοι οι εν αποστρατεία Ιπτάμενοι Αξιωματικοί της Πολεμικής Αεροπορίας εφόσον δεν έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας τους. Οι αιτήσεις που υποβάλλονται από ενδιαφερόμενους μεγαλύτερους των 65 ετών δεν θα εξετάζονται.

  1. Χειριστής θέματος είναι ο Αντισμήναρχος (Ι) Ιωάννης Φυτάς Επιτελής Γ1/Β1/1στο τηλέφωνο 2151.

    Πατήστε εδώ για να δείτε την αίτηση

Share this: