Αναζήτηση

ΜΕΝΟΥ

Share

Αύξηση κύριας Σύνταξης

ΘΕΜΑ: Αύξηση κύριας Σύνταξης

Σεβαστά μας μέλη της Ε.Α.Α.Α., κυρίες και κύριοι:

  • Σύμφωνα με την παράγραφο 4α του άρθρου 25 του ν.4670/20 «Τροποποίηση του άρθρου 14 του ν.4387/2016», το συνολικό ποσό της σύνταξης μας αυξάνεται από την 1/1/2023 κατ’ έτος, με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με βάση συντελεστή που προκύπτει από το άθροισμα του ετησίου ποσοστού μεταβολής του ΑΕΠ, συν το ποσοστό μεταβολής του μέσου ετησίου γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή του προηγούμενου έτους (2022), διαιρούμενου δια του δύο (2) και δεν υπερβαίνει το ποσοστό μεταβολής του μέσου ετήσιου γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή.
  • Εκτιμάται ότι το ύψος του ποσοστού της αύξησης θα ανέρχεται στο 6% περίπου σε ετήσια βάση.
  • Η αύξηση αυτή θα είναι «καθαρή» για όσους το ποσό της τωρινής συνολικής προσωπικής διαφοράς (παλαιό ποσό σύνταξης προ φόρου – Νέο ποσό σύνταξης προ φόρου) είναι αρνητικό.
  • Πλην όμως για όσους το ποσό της τωρινής συνολικής προσωπικής διαφοράς είναι θετικό, η αύξηση ή θα καλύψει όλο το ποσό της τωρινής προσωπικής διαφοράς και θα δουν μια μικρή «καθαρή» αύξηση, ή θα καλύψει μέρος του ποσού της τωρινής συνολικής προσωπικής διαφοράς, με αποτέλεσμα να μην τύχουν καθόλου ¨καθαρή» αύξηση, όπως μέχρι σήμερα.
  • Παράλληλα, υπάρχει περίπτωση σε μερικούς το ποσοστό προσδιορισμού του ποσού της παρακράτησης της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Α.Σ.) να αυξάνεται, με αποτέλεσμα το ποσό της μηνιαίας παρακράτησης να αυξάνεται «ΑΡΚΕΤΑ».
  • Υπόψη ότι το ύψος του ποσοστού και του ποσού παρακράτησης της Ε.Α.Σ. υπολογίζεται επί του συνολικού ποσού της σύνταξης (Εθνική + Ανταποδοτική) ως κατωτέρω:

Έως 1.400,00€                             0%                    
Από 1.400,01 έως 1.700,00        3%
Από 1.700,01 έως 2.000,00        6%
Από 2.000,01 έως 2.300,00        7%
Από 2.300,01 έως 2.600,00        9%
Από 2.600,01 έως 2.900,00        10%
Από 2.900,01 έως 3.200,00        12%
Από 3.200,01 έως 3.500,00        13%
Από 3.500,01 και άνω                14%

 

Το συνολικό ποσό της σύνταξης μετά την παρακράτηση της Ε.Α.Σ. δεν μπορεί να υπολείπεται των 1400,00€. Εξακολουθεί να ισχύει η επιπλέον Ε.Α.Σ., που παρακρατείται μόνο απ’ όσους συνταξιούχους δεν έχουν συμπληρώσει το 60ο έτος της ηλικίας τους και δεν αποστρατεύτηκαν με πρωτοβουλία της υπηρεσίας και υπολογίζεται ως εξής:

Έως 1.700,00€                         0%
Από 1700,01 έως 2.300,00     6%
Από 2.300,01 έως 2.900,00    8%
Από 2.900,01 και άνω            10%

Το συνολικό ποσό της σύνταξης μετά την επιπλέον παρακράτηση της Ε.Α.Σ. δεν μπορεί να υπολείπεται των 1.700,00€.

 

 

 

Για τυχόν περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στους Σμχους ε.α. Αθανάσιο Πάνο τηλ. 6983506600 και Δημήτριο Κοντοβά τηλ. 6983500618.

Υ.Γ. Συμβουλευτείτε και μηνιαία ενημερωτικά σημειώματα πληρωμής των συντάξεων σας των μηνών του 2022 του e-ΕΦΚΑ.

ANAMENOYME…

Share this: