Αναζήτηση

ΜΕΝΟΥ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ-ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ

ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ( 5ΕΤΙΑΣ)

Κυρίες  και Κύριοι συνάδελφοι,

Λαμβάνοντας υπ όψη μας σχετικές πληροφορίες από νομικούς συμβούλους και δικηγόρους σας πληροφορούμε ότι όσοι δεν έχετε προβεί σε αγωγές, για διεκδίκηση αναδρομικών ποσών ( 5ετίας) από την παρακράτηση της εισφοράς Αλληλεγγύης  Συνταξιούχων (Ε.Α.Σ) ,  την μείωση της σύνταξής μας του ν.4051/2012, την μείωση της σύνταξής μας του ν.4093/2013 την περικοπή των δώρων Χριστουγέννων και Πάσχα και επιδόματος άδειας από το δημόσιο κα το Μ.Τ.Α. κλπ μπορείτε κατά την κρίση σας, να προβείτε σε αγωγή, το συντομότερο δυνατόν.

ΘΕΜΑ: Τροποποιητικές Δηλώσεις Φόρου Εισοδήματος

Όπως  είναι γνωστό, στις 27/10/2020 μας έχουν καταβληθεί αναδρομικά ποσά , που προέρχονται  από το ύψος του ποσού επιστροφής της μείωσης της σύνταξής μας του ν.4093/2012, κατά το χρονικό διάστημα από 11/06/2015 εως 12/05/2016.

Το e-ΕΦΚΑ Ηλεκτρονικός Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης σε ενημερωτικό σημείωμα, Επιστροφή, Μειώσεων Συντάξεων προβαίνει σε ανάλυση των αναδρομικών ποσών που μας έχουν καταβληθεί στις 27/10/2020 αναλυτικά κατ έτος 2015 κ 2016.

Κατόπιν των ανωτέρω από 01/09/2021- 31/12/2021 θα πρέπει , προς αποφυγή προστίμου, να υποβάλλουμε ‘’ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ’’ Τροποποιητικές Δηλώσεις Φ.Ε στα έτη 2015 και 2016.

Συμπληρωματικά σας  πληροφορούμε ότι : οι φορολογικοί συντελεστές Φ.Ε για τα έτη  2015 και 2016 είχαν ως  κατωτέρω :

Για το 2015: Εισόδημα (€) 0-25.000 22% και από 25.001-42.000 32%.

Για το 2016: Εισόδημα (€) από 0-20.000 22%, από 20.001-30.000 29% και από 30.000-40.000 37%.

Οι Φορολογικοί Συντελεστές  Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης για τα έτη 2015 και 2016 είχαν ως κατωτέρω . Για το έτος 2015, εισόδημα (€) από 12.001-20.000 0,7%, από 20.001-30.000 1,4% και από 30.001-50.000 2%. Για το έτος 2016, εισόδημα (€) από 12.001- 20.000 2,2%, από 20.001-30.000 5% και από 30.001-40.000 6,5%.

Φορολογία Εισοδήματος Οικονομικού Έτους 2020

1∙ Η νέα κλίμακα φορολογίας  εισοδήματος  συνταξιούχων για το 2020 που έχει εφαρμογή για εισοδήματα που αποκτήθηκαν  από 01/01/2020 – 31/12/2020 έχει ως κατωτέρω.

Εισόδημα από Συντάξεις:                                         Σύνολο Φ.Ε.

ΑΠΟ: 0-10.000 9%                                                       Για 10.000€    900€

ΑΠΟ: 10.001-20.000 22%                                           Για 20.000€   3.100€

ΑΠΟ:  20.001- 30.000 28%                                         Για 30.000€   5.900€

ΑΠΟ: 30.001-40.000 36%                                           Για 40.000€   9.500€

ΑΠΟ: 40.000 και άνω 44%

2∙  Ο φόρος  που θα προκύψει  μειώνεται  κατά 777€ για τον φορολογούμενο     χωρίς  προστατευόμενα  τέκνα. Η μείωση του φόρου ανέρχεται σε 810€ για τον φορολογούμενο με (1) εξαρτώμενο τέκνο ,σε 900€ για (2) δύο  εξαρτώμενα τέκνα , σε 1.120€ για (3) τρία εξαρτώμενα τέκνα, σε  1340€ για (4) τέσσερα εξαρτώμενα  τέκνα  και για κάθε επιπλέον εξαρτώμενο τέκνο μετά το τέταρτο η μείωση του φόρου αυξάνεται κατά 220€ για κάθε επόμενο τέκνο. Εάν το ποσό του φόρου που  αναλογεί  είναι μικρότερο των ποσών αυτών, η μείωση του φόρου περιορίζεται στο ποσό του αναλογούντος φόρου.

3∙ Για φορολογητέο εισόδημα το οποίο υπερβαίνει τα 12.000€ το ποσό της μείωσης μειώνεται κατά 20€ ανά 1.000€ του φορολογητέου εισοδήματος.

4∙ Η Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης ( Ε.Ε.Α) μας επιβάλλεται στα εισοδήματα μας  με συντελεστές .Για εισόδημα: από 0-12.000€ 0%, από 12.001-20.000 2,2% από 20.001-30.000 5%, από 30.001-40.000 6.5%.

5∙  Η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων  λήγει στις 27 Αυγούστου 2021.

6∙ Όσοι υποβάλλουμε φορολογική δήλωση εως 28 Ιουλίου 2021 και  πληρώσουμε εφ’ άπαξ   όλο τον φόρο εως 30 Ιουλίου υα έχουμε έκπτωση 3%.