ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΕΑΑΑ ΤΗΣ 14-11-2021

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ  ΕΑΑΑ  ΤΗΣ  14-11-2021

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΕΑΑΑ ΤΗΣ 14-11-2021

Η ΚΕΦΕ παρέδωσε στην ΕΑΑΑ σήμερα 19-11-2021 και ώρα 15:10 τα αποτελέσματα των εκλογών ΕΑΑΑ της 14-11-2021.

Τα αποτελέσματα φαίνονται στον συνημμένο πίνακα.

Close
Close

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

Close

Close