Αναζήτηση

ΜΕΝΟΥ

Share

Απογραφή Μερισματούχων του Μετοχικού Ταμείου Αεροπορίας (ΜΤΑ)

Η ΕΑΑΑ μετά απο επικοινωνία με το ΜΤΑ διευκρινίζει τα εξής :

1. Το Ταμείο ξεκίνησε την διενέργεια πλήρους απογραφής των μερισματούχων το  Μάρτιο του 2012 η οποία ολοκληρώθηκε τον Δεκέμβριο του ιδίου έτους.

2. Στην ανωτέρω απογραφή δεν είχε ζητηθεί από τους μερισματούχους η δήλωση της πλήρης οικογενειακής κατάστασης των μερισματούχων.

3. Το Δ.Σ. του ΜΤΑ με  το Πρακτικό 29/26-11-2015 αποφάσισε ομόφωνα την διενέργεια  νέας απογραφής στην οποία θα περιλαμβάνεται η υφιστάμενη οικογενειακή κατάσταση κάθε μερισματούχου.

4. Μετά απο απαιτήσεις πολλών συναδέλφων εξετάζεται απο το ΜΤΑ το ενδεχόμενο ηλεκτρονικής συμπλήρωσης του εντύπου απογραφής και μόλις αυτό καταστεί δυνατόν θα υπάρξει η σχετική ενημέρωση.

Ολόκληρο το έγγραφο με τις διευκρινίσεις του ΜΤΑ μπορείτε να το διαβάσετε πατώντας εδώ

Η αρχική ανακοίνωση του ΜΤΑ για την απογραφή έχει ώς εξής:

mta

Στο πλαίσιο υποχρεωτικής απογραφής των μερισματούχων του ΜΤΑ (άμεσων και έμμεσων), παρακαλείσθε να συμπληρώσετε και να υποβάλλετε στο Ταμείο το αργότερο έως 31/05/2016, τη σχετική Υπεύθυνη Δήλωση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής σας.

Για τους μερισματούχους, οι οποίοι δεν θα έχουν υποβάλει έως την ανωτέρω ημερομηνία τη σχετική Υπεύθυνη Δήλωση, θα τεθεί θέμα διακοπής κάθε παροχής του Ταμείου προς αυτούς (μέρισμα, ΕΚΟΕΜΑ κλπ.).

• Υπεύθυνη Δήλωση Απογραφής Μερισματούχου ΜΤΑ(νέο έντυπο)

Share this: