Αναζήτηση

ΜΕΝΟΥ

Share

ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΕΑΑΑ ΤΗΣ 14-11-2021.

Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή ΚΕΦΕ) ανακοινώνει τα ακόλουθα:

α.   Ενστάσεις κατά του κύρους της νομιμότητας των υποψηφίων έπρεπε να υποβληθούν μέχρι της  7-10-2021.

β.   Λόγω μη υποβολής  ενστάσεων η ΚΕΦΕ ανακηρύσσει τους κατωτέρω ως υποψηφίους για τις εκλογές της ΕΑΑΑ της 14-11-2021:

Α/Α ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ  
1 Βορρόπουλος Γεώργιος Απτχος (Μ) ε.α.
2 Δημητριάδης Παναγιώτης Απτχος (Ι) ε.α.
3 Παπαδόπουλος Μιχάλης Απτχος (Ι) ε.α.
4 Σαραφίδης Νικόλαος Υπτχος (Ι) ε.α.
5 Σκαλτσάς Ηλίας Απτχος (Ι) ε.α.
6 Τζαβέλλας Κωνσταντίνος Απτχος (Ι) ε.α.
7 Χρήστου Παύλος Υπτχος (ΕΑ) ε.α.
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ
1 Βορρόπουλος Γεώργιος Απτχος (Μ) ε.α.
2 Καραδήμας Γεώργιος Aπτχος (ΕΑ) ε.α.
3 Μπούφης Θεοδώρος Υπτχος (ΕΑ) ε.α.
4 Σαραφίδης Νικόλαος Υπτχος (Ι) ε.α.
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΜΕΛΟΥΣ  Δ.Σ / ΕΑΑΑ
1 Αγγελόπουλος Κωνσταντίνος Σμχος (ΤΜΑ) ε.α.
2 Αμουτζόπουλος Ιωάννης Σμχος  (ΤΕΑ) ε.α.
3 Αναγνωστάκης Κωνσταντίνος Ασμχος (ΤΜΑ) ε.α.
4 Γεωργόπουλος Παναγιώτης Ταξχος  (Δ) ε.α
5 Δαμάσκος Κωνσταντίνος Σγος (ΤΕΑ) ε.α.
6 Ζάγκλας Χρήστος Ασμχος (ΥΥΑ) ε.α.
7 Ζαχαράκης Ιωάννης Επγος  (ΤΜΑ) ε.α.
8 Ιωακειμίδης Αλέξανδρος Ταξχος  (ΕΑ) ε.α.
9 Καρβουνιάρης Ευστάθιος Σγός  (ΤΤΗ) ε.α.
10 Κοντοβάς Δημήτριος Σμχος (ΥΟΚ) ε.α.
11 Κρανιάς Ιωάννης Ασμχος (Ρ) ε.α.
12 Λιούτας Κωνσταντίνος Σγος (ΤΥΑ) ε.α.
13 Μαμαλούκας             Ευθύμιος Σγος (ΤΕΑ) ε.α.
14 Μπαλώκας Παναγιώτης Σγος (ΤΕΑ) ε.α.
15 Μπουμπάρας Ιωάννης – Ελευθέριος Σμχος (ΤΕΑ) ε.α.
16 Ντακόλιας Δημήτριος Σγος (ΤΤΗ) ε.α.
17 Πάνος Αθανάσιος Σμχος (ΥΟΚ) ε.α.
18 Παπαδόπουλος Γεώργιος Σμχος (ΤΜΜ) ε.α.
19 Παπαδόπουλος Μιχάλης Απτχος (Ι) ε.α.
20 Πλατάνας Πιέρρος Σμχος  (ΤΜΑ) ε.α.
21 Ροζής Ευθύμιος Απτχος (ΕΑ) ε.α.
22 Ρούσσος Γεώργιος Ταξχος (Ο) ε.α
23 Σαραφίδης Νικόλαος Υπτχος (Ι) ε.α.
24 Σβάρνας Ηλίας Σμχος (ΤΕΦ) ε.α.
25 Σοφιανός Κωνσταντίνος Ταξχος  (Μ) ε.α.
26 Τσιτσιμπίκος Σωτήριος Ταξχος (ΕΠ) ε.α
27 Φαλτάιτς Δημήτριος Σμχος (ΤΤΗ) ε.α.

 

                           Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ  ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

Share this: