Αναζήτηση

ΜΕΝΟΥ

Share

Ανακοίνωση – Ενημέρωση για την Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων

Κύριοι Συνάδελφοι

Σας υπενθυμίζουμε ότι μπορείτε να προβείτε στην υποβολή σχετικής ένστασης, με παράβολο 20€ το οποίο διατίθεται μέσω TAXISNET ( e-παράβολο https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/welcome.htm   βάζοντας στην αναζήτηση τον κωδικό : 8397 και στο μεταβλητό ποσό : 20 , και συμπληρώνοντας τα ατομικά σας στοιχεία ), για την Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων προς το ελεγκτικό Συνέδριο διαμέσου του ΓΛΚ, σχέδιο το οποίο έχει συνταχθεί από τον νομικό σύμβουλο Υπτχο Σωτ.  Στρατογιάννη και υπάρχει στα γραφεία της Ένωσης , έχει αποσταλεί στα παραρτήματά μας, υπάρχει στο τέλος της ανακοίνωσης και θα δημοσιευθεί στην Επόμενη Η.τ.Α.,  υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι έχετε υποβάλλει σχετική αίτηση προς το ΓΚΛ και από την ημερομηνία υποβολής της έχει παρέλθει 3μηνη (όχι δίμηνη που εκ παραδρομής έχει αναγραφεί στην Η.τΑ. του μηνός Μαΐου)  άπρακτη ενέργεια από το Γ.Λ.Κ.

Όσοι εξ υμών δεν έχετε υποβάλλει σχετική Αίτηση προς το ΓΛΚ μπορείτε να προβείτε και τώρα στην υποβολή της και μετά 3μηνης άπρακτης ενέργειας από το ΓΛΚ να υποβάλλεται την ανωτέρω ένσταση.

Μέλη της ΕΑΑΑ που ήδη έχουν προβεί στην υποβολή σχετικής ένστασης προς το ελεγκτικό ή μεσω του Γ.Λ.Κ. να μην προβούν σε περαιτέρω ενέργειες μέχρι την εκδίκασή τους και όσοι την έχουν υποβάλλει το 2010 και μετά μπορούν να απευθυνθούν στο ελεγκτικό συνέδριο τηλ 2131309716, 2131309717, 2131309718 για την εξέλιξή τους.

Συμπληρωματικά σας παραπέμπουμε και στις Η.τ.Α. μηνός Μαΐου και Ιουνίου 2017.

Για τυχόν περισσότερες πληροφορίες οικονομικού περιεχομένου  μπορείτε να απευθύνεστε κατευθείαν στους  Σμχους ε.α. Αθ. Πάνο και Δημ.  Κοντοβά.

Διευκρινίζεται ότι η εν λόγω ένσταση μετά του παραβόλου πρέπει να αποσταλλεί προς το ΓΛΚ Κάνιγγος 29 , 10682 το οποίο εν συνεχεία είναι αρμόδιο να προωθήσει την ένσταση στο Ελεγκτικό Συνέδριο.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την ένσταση

8397

Share this: