Αναζήτηση

ΜΕΝΟΥ

Share

Ανακοίνωση για τον Παραθερισμό 2018

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΥ

ΑΠΟ ΠΕΜΠΤΗ 1 ΜΑΡΤΙΟΥ –  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30 ΜΑΡΤΙΟΥ

(Καμία αίτηση δε θα γίνεται αποδεκτή πρίν ή μετά το ανωτέρω χρονικό διάστημα).

Για οποιαδήποτε πληροφορία αφορά τον Παραθερισμό της Ε.Α.Α.Α. μπορείτε να  στέλνετε και στο e-mail :  eaaa.paratherismos@gmail.com

Πατήστε εδώ για να δείτε την αίτηση Παραθερισμού

Θέρετρα & Περίοδοι Παραθερισμού 2018 (πατήστε ΕΔΩ)

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΥ

Δικαίωμα παραθερισμού στα ΚΕΔΑ της Π.Α. και στα ενοικιαζόμενα δωμάτια έχουν οι ε.α. Αξκοί και Ανθστές της Π.Α. και Κοινών Σωμάτων Δικαστικοί καθώς και οι ορφανικές οικογένειες, εφόσον είναι μέλη της Ε.Α.Α.Α. και μερισματούχοι του Μ.Τ.Α..

Τα Προαιρετικά Μέλη προγραμματίζονται για παραθερισμό σε όλα τα θέρετρα (πίσω από τον τελευταίο αναπληρωματικό), με την προϋπόθεση ότι υπάρχουν κενές θέσεις.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

 1. Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται τόσο στην Ε.Α.Α.Α. στην Αθήνα Χαλκοκονδύλη 5, στον 7ο όροφο (09:00-13:00), όσο και στα Παραρτήματα από τους δικαιούχους με την υποχρεωτική επίδειξη της ταυτότητας τους ή από τους εκπροσώπους τους με εξουσιοδότηση από το δικαιούχο.

Για τα μέλη που αδυνατούν να υποβάλλουν την αίτησή τους, λόγω ασθένειας ή απομακρυσμένου τόπου διαμονής, μπορούν να την αποστείλουν με συστημένη επιστολή και συνημμένο φωτοαντίγραφο της ταυτότητoς Ε.Α.Α.Α. που κατέχουν και τα απαιτούμενα για κάθε περίπτωση δικαιολογητικά.

Αιτήσεις που θα υποβάλλονται χωρίς την επίδειξη της ταυτότητος του δικαιούχου ή εξουσιοδότησης από τους εκπροσώπους ή θα αποστέλλονται χωρίς φωτοτυπία ταυτότητας ή μέσω fax ή μέσω email, δε θα γίνονται δεκτές.

 1. Η τελική ημέρα υποβολής των αιτήσεων στα Παραρτήματα της Ένωσης είναι η Παρασκευή 30 Μαρτίου. Τα Παραρτήματα οφείλουν με δική τους μέριμνα να στείλουν τις αιτήσεις μέχρι την 3η Απριλίου 2018 στην Ε.Α.Α.Α., για την έγκαιρη καταχώρηση τους και ακολούθως τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων του Παραθερισμού στην ιστοσελίδα www.eaaa.gr και στην εφημερίδα Η.τ.Α.. Ο αριθμός πρωτοκόλλου της αιτήσεως θα συμπληρώνεται από την Ε.Α.Α.Α..

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

 1. Στοιχεία δικαιούχου

 • Αρ. Ταυτότητας Ε.Α.Α.Α.

 • Βαθμός ε.α.

 • Ονοματεπώνυμο

 • Τηλέφωνα (οικίας-κινητά)

         Επίσης, είναι υποχρεωτική η αναγραφή από όλους, του αριθμού μητρώου (ΑΜΑ) που κατείχατε ως εν ενεργεία και της σχολής αποφοίτησης ή άλλου τρόπου εισόδου στην Π.Α..

 1. Κάθε ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα να δηλώσει παραθερισμό από μία (1) έως δύο (2) περιόδους, σε ένα (1) μόνο θέρετρο. Το πρόγραμμα Παραθερισμού θα λαμβάνει τις επιθυμίες και βγάζει ένα (1) αποτέλεσμα, ανάλογα με τον αριθμό μορίων που συγκεντρώνει.

 1. Για το ΚΕΔΑ ΖΟΥΜΠΕΡΙ θα σημειώνετε ή ΟΙΚΗΜΑ ή ΜΟΤΕΛ (ένα από τα δύο), ώστε να επιλεγείτε στην αντίστοιχη κατηγορία καταλύματος.

Για τη ΣΚΟΤΙΝΑ θα σημειώνετε αντίστοιχα ή ΚΕΔΑ ή ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ δωμάτια (ένα από τα δύο).

 1. Ειδικές Κατηγορίες

 • Άτομα με Ειδικές Ανάγκες (ΑΜΕΑ)

 • Μονογονεϊκές Οικογένειες

 • Πολύτεκνες Οικογένειες

Σημείωση:   Σύμφωνα με τον ΚΠΑ Δ-85/ΜΑΡ12, οι δικαιούχοι των ανωτέρω ειδικών κατηγορίων παραθερίζουν κατ’ εξαίρεση το ένα έτος, αλλά δε δύναται να παραθερίσουν τα επόμενα δύο (2) έτη.

 1. Οικογενειακή Κατάσταση

 • Έγγαμος/η

 • Άγαμος/η

 • Διαζευγμένος/η

 • Χήρος/α

 1. Αναγραφή προστατευόμενων τέκνων, με ημερομηνία γέννησης μετά την 1-1-1993 (εάν έχει) ή Ατόμων Με Ειδικές Ανάγκες (ΑΜΕΑ) ανεξαρτήτου ηλικίας, εφόσον αποτελούν προστατευόμενα μέλη του δικαιούχου.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

 1. Σύμφωνα με απόφαση 25/11-7-2016 (θέμα 3ο) Δ.Σ./Ε.Α.Α.Α., οι δικαιούχοι που παραθέρισαν τα προηγούμενα έτη ή θα παραθερίσουν έστω και μία φορά στο Α/Α ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ σε οποιαδήποτε από τις περιόδους (1-20), δε δύναται να παραθερίσουν ξανά στο συγκεκριμένο θέρετρο, δηλαδή δεν έχουν το δικαίωμα υποβολής αίτησης σε αυτό, και εάν υποβάλλουν αίτηση, αυτόματα ΘΑ ΑΚΥΡΩΝΕΤΑΙ χωρίς περαιτέρω ενημέρωση του δικαιούχου.

 2. Δεν επιτρέπεται η παραχώρηση της θέσεως παραθερισμού από δικαιούχο σε άλλο μέλος της Ε.Α.Α.Α., έστω και αν αυτό είναι αναπληρωματικό στην ίδια περίοδο. (Τα θέρετρα θα ελέγχουν την ταυτοπροσωπία των παραθεριστών). Στην περίπτωση που διαπιστωθεί παραχώρηση της θέσεως παραθερισμού από δικαιούχο σε άλλο μέλος της Ε.Α.Α.Α. τότε τα δύο μέλη (παραχωρών και παραλαμβάνων) δε θα δύνανται να υποβάλλουν αίτηση παραθερισμού στα επόμενα οκτώ (8) έτη.

 3. Απαγορεύονται οι αμοιβαίες αλλαγές δικαιούχων που παραθερίζουν σε διαφορετικές περιόδους.

 4. Απαγορεύεται ο παραθερισμός ατόμων, τα οποία δεν ανήκουν στην οικογένεια του δικαιούχου.

 5. Σε περίπτωση που αμφότεροι οι σύζυγοι είναι απόστρατοι Αξκοι και δικαιούχοι παραθερισμού, δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν και οι δύο, ωστόσο μετά την ανάρτηση των αποτελεσμάτων, επιλέγουν ποιος από τους δύο θα κάνει χρήση του δικαιώματος παραθερισμού, με παράλληλη παραίτηση του άλλου μέσω υπεύθυνης δήλωσης.

 6. Σε περίπτωση ορφανικών μελών, το δικαίωμα παραχωρείται σε ένα μέλος της οικογένειας και δεν πολλαπλασιάζεται στα μέλη στα οποία ενδεχομένως επιμερίζεται το μέρισμα. Το δικαίωμα παραθερισμού εκλιπόντος μεταβιβάζεται στο/η χήρο/α ή  σε  ένα από τα τέκνα που λαμβάνουν μέρισμα (δηλαδή είναι ορφανικά μέλη).  Το δικαίωμα αυτό θα διαπιστώνεται από τις νέες ταυτότητες και συγκεκριμένα θα το λαμβάνει όποιο μέλος κατέχει και το δικαίωμα ψήφου.

 7. Για το παραθεριστικό έτος 2018, διατίθεται εφόσον υπάρχει δυνατότητα, ένα (1) υπηρεσιακό Α/Φ για μεταφορά παραθεριστών στα ΚΕΔΑ/Ρόδου και Α/Απ Σαντορίνης κάθε Τρίτη με περιορισμό θέσεων για την ΕΑΑΑ σε δεκαπέντε (15) θέσεις. Αντίστοιχα κάθε δεύτερη Πέμπτη για το ΚΕΔΑ/Τυμπακίου διατίθενται εικοσιοκτώ (28) θέσεις.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

 1. Άγαμος/η & Διαζευγμένος/η (Χωρίς την επιμέλεια τέκνων):

           α) Φωτοαντίγραφο της ταυτότητος του δικαιούχου

           β) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (τρέχοντος έτους 2018).

 1. Έγγαμος/η & Χήρος/α :

           α) Φωτοαντίγραφο της ταυτότητος του δικαιούχου

           β) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (τρέχοντος έτους 2018).

 1. Έγγαμος/η με προστατευόμενα τέκνα μετά την 1-1-1993 :

           α) Φωτοαντίγραφο της ταυτότητος του δικαιούχου

           β) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (τρέχοντος έτους 2018)

           γ) Αντίγραφο εκκαθαριστικού εφορίας έτους 2017.

 1. Πολύτεκνος/η με τουλάχιστον τέσσερα (4) προστατευόμενα τέκνα μετά την 1-1-1993 :

          α) Φωτοαντίγραφο της ταυτότητος του δικαιούχου

          β) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (τρέχοντος έτους 2018)

         γ) Αντίγραφο εκκαθαριστικού εφορίας έτους 2017.

 1. Μονογονεϊκή ή Διαζευγμένος/η με επιμέλεια προστατευόμενων τέκνων μετά την 1-1-1993 :

         α) Φωτοαντίγραφο της ταυτότητος του δικαιούχου

         β) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (τρέχοντος έτους 2018)

         γ) Αντίγραφο εκκαθαριστικού εφορίας έτους 2017

         δ) Δικαστική απόφαση επιμέλειας τέκνων.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για τις κατηγορίες των δικαιολογητικών 3, 4 και 5, απαιτούνται πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (τρέχοντος έτους 2018) ΚΑΙ αντίγραφο εκκαθαριστικού εφορίας έτους 2017, προκειμένου να ελέγχεται, ότι τα τέκνα που μπορεί να είναι γεννημένα μετά την 1-1-1993, είναι όντως προστατευόμενα και αναγράφονται στους κωδικούς του εκκαθαριστικού της εφορίας. Σε κάθε άλλη περίπτωση δε θα λαμβάνουν τη μοριοδότηση τέκνων.

 1. Άτομα με Ειδικές Ανάγκες (ΑΜΕΑ)

         α) Φωτοαντίγραφο της ταυτότητός του δικαιούχου

         β) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (τρέχοντος έτους 2018)

         γ) Αντίγραφο εκκαθαριστικού εφορίας έτους 2017

      δ) Πρόσφατη ιατρική γνωμάτευση των οικείων κατά Κλάδο Υγειονομικών Επιτροπών των Ενόπλων Δυνάμεων ή των οικείων πρωτοβάθμιων Υγειονομικών Επιτροπών ή με γνωμάτευση του Διευθυντή κλινικής νοσηλευτικού ιδρύματος του Ν.Δ. 2592/1953 (ΦΕΚ Α΄254) ή άλλων νοσηλευτικών ιδρυμάτων που αποτελούν Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου.

Σημείωση:    Πιστοποιητικά ΑΜΕΑ που δεν περιλαμβάνουν σαφώς και τις δύο επισημάνσεις ΔΕΝ λαμβάνονται υπόψη.

Τα μέλη που ανήκουν στις ανωτέρω ειδικές κατηγορίες που παραθερίζουν κατά προτεραιότητα και ανεξαρτήτως μοριοδότησης, αν  παραθερίσουν σε ένα έτος θα εξαιρούνται και δε θα παραθερίζουν στα επόμενα δύο (2) έτη (0 μόρια), χωρίς να έχουν δικαίωμα να αλλάξουν κατηγορία για τα επόμενα δύο (2) έτη.

Εάν μεταπέσει από ειδική κατηγορία σε τακτικό ή ορφανικό μέλος, εξακολουθεί να ισχύει ο περιορισμός των δύο (2) ετών.

Σε περίπτωση που υπάρχει ζήτηση από περισσότερα του ενός (1) μέλη, που ανήκουν στις ειδικές κατηγορίες για την ίδια περίοδο, ίδιου θερέτρου θα καταλαμβάνει τη θέση το μέλος με τη μεγαλύτερη βαθμολογία ενώ τα υπόλοιπα θα καταχωρούνται σε ξεχωριστή λίστα αναπληρωματικών και μόνο για τη συγκεκριμένη θέση.

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

 1. Λόγω Βαθμού:

Απτχος (και αντίστοιχοι) μόρια 130

Υπτχος (και αντίστοιχοι) μόρια 120

Ταξχος (και αντίστοιχοι) μόρια 110

Σχος (και αντίστοιχοι) μόρια 100

Ασμχος (και αντίστοιχοι) μόρια 90

Επγός (και αντίστοιχοι) μόρια 85

Σγός (και αντίστοιχοι) μόρια 80

Υπσγός (και αντίστοιχοι) μόρια 75

Ανθσγός (και αντίστοιχοι) μόρια 70

Ανθστής (και αντίστοιχοι) μόρια 65

 • Τα ορφανικά μέλη λαμβάνουν τη βαθμολογία του θανόντος Αξκου  (π.χ. χήρα Σμχου λαμβάνει 100 μόρια).

 1. Λόγω Οικογενειακής Κατάστασης:

 • Άγαμος/η & Διαζευγμένος/η (χωρίς επιμέλεια τέκνων) : 0 μόρια

 • Τα Τακτικά μέλη (Απόστρατοι Αξκοι) έγγαμοι και χήροι/ες λαμβάνουν επιπλέον 100 μόρια. Τα Ορφανικά μέλη (χήροι/ες, τέκνα και άγαμες θυγατέρες) λαμβάνουν επιπλέον 70 μόρια.

 • Έγγαμος/η με προστατευόμενα τέκνα μετά την 1-1-1993 :

 • 30 μόρια για το πρώτο παιδί,

 • 40 για το δεύτερο,

 • 50 για το τρίτο,

 • από το τέταρτο παιδί ανήκει στην ειδική κατηγορία : ΠΟΛΥΤΕΚΝΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ και για κάθε επιπλέον παιδί προστίθενται 60 μόρια.

 1. Λόγω Προηγούμενων Παραθερισμών:

Με την Φ.400/78/254899/Σ.3017/26-8-2013 Απόφαση ΑΝΥΕΘΑ (ΦΕΚ Β’ 2158/30-8-13), εγκρίθηκαν έως 70 μόρια που θα προστίθενται ή θα αφαιρούνται, αναλόγως με το πότε παραθέρισε τελευταία φορά ο δικαιούχος στην υφιστάμενη μοριοδότηση του και έχει ως εξής:

      α)    Ο δικαιούχος παραθερισμού αν  έχει παραθερίσει :

 • το προηγούμενο έτος (πέρσι) ΑΦΑΙΡΟΥΝΤΑΙ (-70) μόρια από την υφιστάμενη μοριοδότηση του.

 • πριν δύο (2) χρόνια ΑΦΑΙΡΟΥΝΤΑΙ (-65) μόρια από την υφιστάμενη μοριοδότηση του.

 • πριν τρία (3) χρόνια ΑΦΑΙΡΟΥΝΤΑΙ (-60) μόρια από την υφιστάμενη μοριοδότηση του.

 • πριν τέσσερα (4) χρόνια ΑΦΑΙΡΟΥΝΤΑΙ (-55) μόρια από την υφιστάμενη μοριοδότηση του.

 • πριν πέντε (5) χρόνια ΑΦΑΙΡΟΥΝΤΑΙ (-50) μόρια από την υφιστάμενη μοριοδότηση του.

 • πριν έξι (6) χρόνια ΠΡΟΣΤΙΘΕΝΤΑΙ (+60) μόρια στην υφιστάμενη μοριοδότηση του.

 • πριν επτά (7) χρόνια και άνω ΠΡΟΣΤΙΘΕΝΤΑΙ (+70) μόρια στην υφιστάμενη μοριοδότηση του.

    β)   Τόσο στα Τακτικά μέλη που αποστρατεύτηκαν πρόσφατα όσο και στα Ορφανικά μέλη που εγγράφονται στην Ε.Α.Α.Α., θα ΠΡΟΣΤΙΘΕΝΤΑΙ  μόρια (τα οποία δεν είναι αθροιστικά) ως εξής:

 •   10  μόρια για το πρώτο έτος, από το έτος αποστρατείας ή εγγραφής τους.

 •   15  μόρια για το δεύτερο  έτος, από το έτος αποστρατείας ή εγγραφής τους.

 •   20  μόρια για το τρίτο έτος, από το έτος αποστρατείας ή εγγραφής τους.

 •   25  μόρια για το τέταρτο έτος, από το έτος αποστρατείας ή εγγραφής τους.

 •   30  μόρια για το πέμπτο έτος, από το έτος αποστρατείας ή εγγραφής τους.

 • Μετά το πέμπτο έτος, θα λαμβάνουν τα μόρια της ανωτέρω υποπαραγράφου α. (Για πριν έξι (6) χρόνια θα ΠΡΟΣΤΙΘΕΝΤΑΙ (+60)  μόρια και για πριν επτά (7) χρόνια και πάνω θα ΠΡΟΣΤΙΘΕΝΤΑΙ (+70) μόρια στην υφιστάμενη μοριοδότηση τους).

 Σημείωση

 • Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης παραθερισμού, για το ίδιο έτος

 της αποστρατείας των Τακτικών μελών και για το ίδιο έτος εγγραφής των Ορφανικών μελών.

     γ)   Υφιστάμενη Μοριοδότηση είναι: Τα μόρια ΜΟΝΟ από :

                                [ Βαθμός + Οικογενειακή Κατάσταση ]

   δ)  Τα μόρια αυτά θα προστίθενται ή θα αφαιρούνται στην υφιστάμενη (λόγω βαθμού και οικογενειακής κατάστασης) μοριοδότηση των υποψηφίων παραθεριστών αυτόνομα και όχι αθροιστικά, ανάλογα με το πότε παραθέρισε τελευταία φορά ο δικαιούχος.

 1. Λόγω Λουτροθεραπείας:

 • Για λόγους υγείας των ιδίων δικαιούχων, με γνωμάτευση: 30 μόρια

     Όσοι δηλώνουν ότι έχουν ανάγκη λουτροθεραπείας, θα προσκομίζουν πρωτότυπη γνωμάτευση τρέχοντος έτους, από Στρατιωτικό Νοσοκομείο που θα αναγράφει διακριτά, ότι συνίσταται λουτροθεραπεία για τη βελτίωση της υγείας του και θα φροντίζουν να είναι θεωρημένη από το Διευθυντή ή Υποδιευθυντή του Στρατιωτικού Νοσοκομείου που την εξέδωσε. Γνωματεύσεις με την υπογραφή μόνο του θεράποντος Ιατρού δε θα γίνονται δεκτές.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΥ

Τακτικοί Παραθεριστές

Μετά την ανάρτηση των τελικών αποτελεσμάτων, καλό θα είναι όσοι έχουν αποφασίσει εάν θα παραθερίσουν ή όχι, να ενημερώνουν το γραφείο Παραθερισμού της Ε.Α.Α.Α., για την έγκαιρη ανεύρεση των αναπληρωματικών συναδέλφων. Σε κάθε άλλη περίπτωση, η ενημέρωση θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο επτά (7) εργάσιμες ημέρες πρίν από την έναρξη της κάθε περιόδου. Σε περίπτωση που το γραφείο Παραθερισμού της Ε.Α.Α.Α. δεν έχει ενημερωθεί εγκαίρως, θα θεωρείται ότι ο δικαιούχος παραθέρισε και θα του αφαιρούνται (–70) μόρια από το επόμενο παραθεριστικό έτος.

Το γραφείο Παραθερισμού της Ε.Α.Α.Α. δεν πρόκειται να προβεί στη μεμονωμένη διερεύνηση των επιθυμιών παραθερισμού για τους τακτικούς δικαιούχους. Οφείλουν οι αγαπητοί συνάδελφοι να έχουν υπόψη τους, ότι από τη δική τους απόφαση για παραθερισμό ή όχι και την έγκαιρη ενημέρωση του Γραφείου Παραθερισμού, εξαρτάται πιθανότατα και ο παραθερισμός των οικογενειών των αναπληρωματικών συναδέλφων τους.

Η ενημέρωση του Γραφείου Παραθερισμού της Ε.Α.Α.Α. μπορεί να γίνει με τους εξής τρόπους:

 • εγγράφως ή τηλεφωνικώς 2103802241 ή 2111827322 εσωτ.3, στο Γραφείο Παραθερισμού της Ε.Α.Α.Α.

 • με Φαξ στο 210-3825393 (24ωρο)

Αναπληρωματικοί Παραθεριστές

Το γραφείο Παραθερισμού της Ε.Α.Α.Α., θα ειδοποιεί έναν έναν τους αναπληρωματικούς (ξεκινώντας από τον πρώτο της λίστας), αναλόγως του συνόλου των κενών δωματίων των Τακτικών.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

 • Υπενθυμίζεται επίσης, ότι οι τακτικοί παραθεριστές για Ρόδο, Σαντορίνη και Τυμπάκι, εφόσον επιθυμούν να ταξιδέψουν με το C-130, απαιτείται να επικοινωνούν με το γραφείο παραθερισμού της Ε.Α.Α.Α. τουλάχιστον δέκα (10) εργάσιμες ημέρες το αργότερο πριν την έναρξη της παραθεριστικής περιόδου που έχουν προγραμματιστεί και να δίνουν τα λεπτομερή στοιχεία τους για τη σύνταξη της κατάστασης επιβατών και την αποστολή της εγκαίρως με FAX προς ΓΕΑ/Β3, 112ΠΜ/Γρ. Φόρτου και ΚΕΔΑ.

   Σε περίπτωση που δεν το πράξουν θα εκτιμάται ότι επιθυμούν να ταξιδέψουν με ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ (δικά τους μέσα) και δε θα συμπεριλαμβάνονται στη λίστα επιβατών.

 • Στο ΚΕΔΑ/ΖΟΥΜΠΕΡΙ ο επιτρεπόμενος αριθμός ατόμων για παραθερισμό είναι από τέσσερα (4) μέχρι έξι (6) άτομα στα οικήματα και μέχρι τέσσερα (4) άτομα στα δωμάτια (motel).

 • Τα ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ δωμάτια ΣΚΟΤΙΝΑΣ είναι τριών (3), τεσσάρων (4) και πέντε (5) ατόμων.

 • Το ΚΕΔΑ/ΡΟΔΟΥ έχει μεγίστη χωρητικότητα τεσσάρων (4) ατόμων ανά δωμάτιο.

 • Το Α/Απ Σαντορίνης έχει μεγίστη χωρητικότητα  τριών (3) ατόμων ανά δωμάτιο.

 • Οι Διοικητές των ανωτέρω ΚΕΔΑ έχουν δικαίωμα άρνησης στον παραθερισμό οικογενειών που δε λαμβάνουν υπόψη τους τον περιορισμό στον αριθμό των ατόμων και εμφανίζονται με περισσότερα άτομα. (ΚΠΑ Δ-85/12).

 • Οι επίτιμοι Αρχηγοί ΓΕΕΘΑ, ΓΕΑ, ΑΤΑ προγραμματίζονται για παραθερισμό από το ΓΕΑ/ΕΓΑ σε συνεργασία με το ΓΕΑ/Β3, σύμφωνα με τον ΚΠΑ Δ-85/12 (Άρθρο 9 Παρ. 4).

 • Ο Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος της Ε.Α.Α.Α. και ο Πρόεδρος του Μ.Τ.Α. παραθερίζουν στο ΚΕΔΑ/Ζ μετά από αίτησή τους, στο οίκημα “Α2” στην περίοδο της προτίμησής τους, η οποία δεν μπορεί να είναι ίδια για αμφοτέρους. Το οίκημα “Α2” τις λοιπές περιόδους θα διατίθεται για παραθερισμό στον εκάστοτε αρχαιότερο.

 • Από την Ε.Α.Α.Α. διατίθενται σε κάθε παραθεριστική περίοδο των ΚΕΔΑ/ΖΟΥΜΠΕΡΙ ή ΚΕΔΑ/ΣΚΟΤΙΝΑΣ, ένα (1) κατάλυμα για ένα Βετεράνο των Πολεμικών Περιόδων Β’ Παγκοσμίου Πολέμου άνευ μορίων. Το δικαίωμα αυτό δε μεταβιβάζεται στους επιγόνους του (ορφανικά μέλη).

 • Όσον αφορά τα ζώα συντροφιάς, θα συνεχίσει να εφαρμόζεται ο ΚΠΑ Δ-85/ΜΑΡΤΙΟΣ 12 που ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΙ την είσοδο τους, έως ότου ολοκληρωθεί  η τροποποίηση του (ΜΕΓΕ/ΔΕΚ 2016).

 • Όσοι δικαιούχοι επιθυμούν να συνοδεύονται από οικιακούς βοηθούς θα πρέπει να γνωρίζουν τα παρακάτω:

α)  Η αίτηση για συμπερίληψη οικιακής βοηθού στην οικογένεια του δικαιούχου πρέπει να συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του ίδιου και φωτοτυπία ταυτότητας της οικιακής βοηθού. Σε περίπτωση αλλοδαπής οικιακής βοηθού ο δικαιούχος πρέπει να έχει μεριμνήσει εγκαίρως για την έκδοση της σχετικής αδείας από τον Α΄ Κλάδο του ΓΕΑ. Η αίτηση υποβάλλεται στο Γραφείο Ενημέρωσης Κοινού – Λεωφόρος Μεσογείων 227-231(Εντός ΚΕΠ) Τ.Κ. 15561, Χολαργός Τηλεφ. επικοινωνίας 210-6598664 και 210-6598379.

β)  Την άδεια του ΓΕΑ θα προσκομίζουν στα ΚΕΔΑ και στο Γραφείο Φόρτου Ελευσίνας αντιστοίχως.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ :  Όλα τα ανωτέρω είναι σύμφωνα με τα θεσμικά κείμενα:

 • Κανονισμός Παραθερισμού Κ.Π.Α. Δ-85/ΜΑΡ12

 • Αποφάσεις της ΜΕΓΕ/2016-ΜΕΓΕ/2017

 • Αποφάσεις του Δ.Σ./Ε.Α.Α.Α.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:

 • Αίτηση Παραθερισμού 2018 (πατήστε ΕΔΩ)

 • Θέρετρα & Περίοδοι Παραθερισμού 2018 (πατήστε ΕΔΩ)

 • Χρεώσεις μορίων Παραθεριστικής Περιόδου 2017 (πατήστε ΕΔΩ)

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΥ

ΑΠΟ ΠΕΜΠΤΗ 1 ΜΑΡΤΙΟΥ –  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30 ΜΑΡΤΙΟΥ

 

Share this: