Αναζήτηση

ΜΕΝΟΥ

Share

Αναβάθμιση Ανωτέρων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ)

Αναβάθμιση Ανωτέρων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ)

Κύριε Αρχηγέ,
Πολλά τα διαχρονικά προβλήματα, κατά βάση απορρέοντα από τις στρεβλώσεις των υφιστάμενων θεσμών, που απασχολούν τους αποφοίτους των Ανωτέρων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) των Ε.Δ., στις οποίες εντάσσεται και η Σχολή μας, η Σχολή Υπαξιωματικών Διοικητικών (ΣΥΔ). Προβλήματα που αναζητούν την οριστική λύση τους, την πραγματική δίκαιη λύση τους.

Ιδιαίτερα στις σημερινές δύσκολες στιγμές της Πατρίδας μας, η μεγιστοποίηση του θετικού αποτελέσματος της κάθε κρατικής δραστηριότητας, με το ελάχιστο δυνατό οικονομικό κόστος, είναι πλέον επιτακτική ανάγκη. Αυτή η ανάγκη απαιτεί μια γενικότερη συλλογική προσπάθεια, σε κάθε επίπεδο του κρατικού μας μηχανισμού, στην οποία εντάσσεται και προέχει η υπηρεσιακή πυροδότηση του στελεχιακού δυναμικού της κάθε Υπηρεσίας.

Είναι αναμφισβήτητο γεγονός ότι οι Ηγεσίες της Πολεμικής Αεροπορίας και οι Διοικήσεις της ΣΥΔ, τις τελευταίες δεκαετίες, έχουν καταβάλει αξιόλογες προσπάθειες, τόσο για την ποιοτική αναβάθμιση του επιπέδου σπουδών της Σχολής μας, προκειμένου τα νέα διοικητικά στελέχη να ανταποκριθούν στις συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις της ΠΑ, όσο και για τη διατήρηση της φυσιογνωμίας της.

Επίσης, είναι άξιο επισήμανσης το γεγονός, το οποίο προκύπτει από τους πίνακες των επιτυχόντων στα ΑΕΙ τα τελευταία χρόνια, ότι η ΣΥΔ – με μόρια βάσης εισαγωγής 18234 και μόρια πρώτου 19108 – καταλαμβάνει την 45η θέση, σε σύνολο 339 Σχολών ΑΕΙ, ενώ υπερτερεί και πολλών Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΣΕΙ). Με βάση λοιπόν τους στοιχειώδεις κανόνες της βιολογικής εξέλιξης ενός ατόμου, ο πνευματικός αυτός δυναμισμός, στο υπηρεσιακό επίπεδο, δεν μπορεί να εκφυλιστεί στη διαδρομή της νεανικής του πορείας, εκτός εάν σκόπιμα επιδιωχθεί η περιθωριοποίησή του.

Κάθε νέος σπουδαστής της Σχολής μας, έχει οράματα για τη δικαίωσή του στην οικογενειακή, κοινωνική αλλά και επαγγελματική του ζωή. Στις δύο πρώτες, οι επιλογές είναι δικές του. Όμως στην υπηρεσιακή του ζωή, η μεν δικαίωσή του σε ότι αφορά στην ανέλιξή του στα επαγγελματικά γνωστικά πεδία και καταξίωση στον υπηρεσιακό χώρο, κατά κύριο λόγο, εξαρτάται από τον ίδιο, η δε βαθμολογική του εξέλιξη είναι απόρροια του πλέγματος της κατεστημένης αντίληψης.

Η ΣΥΔ, βάσει τυπικής διάταξης νόμου (ν.2913/2001), ανήκει και αυτή στην ανώτερη βαθμίδα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Διάταξη όμως χωρίς περιεχόμενο, γιατί δεν συμπληρώθηκε με το αναγκαίο θεσμικό κείμενο, για μια ουσιαστική ένταξη της Σχολής μας στην ανώτερη αυτή βαθμίδα.

Με έκδηλη ικανοποίηση πληροφορηθήκαμε τις ανακοινώσεις της Πολιτικής και Στρατιωτικής Ηγεσίας (κ. Α/ΓΕΕΘΑ), για αναβάθμιση της εκπαίδευσης που παρέχεται από τα ΑΣΣΥ, επεκτείνοντας τη φοίτησή τους από τα δύο στα τρία έτη.
Η επόμενη όμως ενέργεια της Διοικήσεως, για εφαρμογή του μέτρου της τριετούς φοιτήσεως μόνο για τη ΣΤΥΑ, μας δημιουργεί εύλογα ερωτήματα, στα οποία, παρακαλούμε τη σεβαστή Ιεραρχία, όπως έχουμε μία σαφή και καθαρή απάντηση.
Επικροτούμε και χαιρετίζουμε την πιλοτική, θέλουμε να πιστεύουμε, εφαρμογή του μέτρου στη ΣΤΥΑ, πλην όμως εκφράζουμε την αγωνία και την έκπληξή μας για την επιλεκτική αυτή εφαρμογή του.

Το μόνο αντεπιχείρημα που διασκεδάζει τις ανησυχίες μας, είναι το γεγονός ότι για την εφαρμογή του μέτρου στη Σχολή μας, απαιτείται νομοθετική ρύθμιση, αφού στον ιδρυτικό της νόμο, όπως ισχύει σήμερα, ρητά αναφέρεται ότι η φοίτηση είναι δύο έτη, ενώ στην περίπτωση της ΣΤΥΑ, η διάρκεια της φοίτησης καθορίζεται – ρυθμίζεται από τον Κανονισμό Οργάνωσης και Λειτουργίας αυτής.

Εν κατακλείδι, παρακαλούμε την Ηγεσία του ΥΠΕΘΑ και την Ιεραρχία του Κλάδου μας, όπως, στα πλαίσια της χρηστής Διοίκησης, μας απαντήσει στο κρίσιμο ερώτημά μας και μας γνωρίσει το χρονοδιάγραμμα των ενεργειών της, αναφορικά με την αναβάθμιση της Σχολής μας.

Κύριε Αρχηγέ,
Πριν από λίγες ημέρες (28 Νοε) εορτάσαμε, όλοι μαζί, εν ενεργεία και εν αποστρατεία στελέχη, τα 60 χρόνια λειτουργίας της Σχολής μας, μέσα σε ένα κλίμα αγάπης και υπερηφάνειας. Στα χρόνια που πέρασαν, αποφοίτησαν περισσότεροι από δύο χιλιάδες τριακόσιοι (2300) συνάδελφοί μας, οι οποίοι συνέβαλαν και συμβάλλουν, κατά γενική ομολογία, και αυτοί στην εξέλιξη της Πολεμικής μας Αεροπορίας.
Οι απόφοιτοι της ΣΥΔ, με το επίπεδό τους και τις διευρυμένες επαγγελματικές αναζητήσεις, αποτελούν ένα διακριτό στελεχιακό δυναμικό της Πολεμικής Αεροπορίας. Μην τους ισοπεδώσετε με τη στασιμότητα, δώστε τους την ευκαιρία να αναδείξουν τις πραγματικές δυνατότητές τους.
Το Μέλος Δ.Σ.
Σχης ε.α. Γεώργιος Γκόγκου

ο Πρόεδρος
Ταξχος ε.α. Γεώργιος Ρούσσος

Share this: