Αναζήτηση

ΜΕΝΟΥ

Share

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ

Κες και Κοι Συνάδελφοι,

Σας πληροφορούμε ότι αρμόδιος υπάλληλος του ΕΦΚΑ (ΓΛΚ), μας ενημέρωσε ότι μέχρι το τέλος του μήνα Ιανουαρίου 2019 θα επανυπολογιστούν τα ποσά των αναδρομικών που μας έχουν καταβληθεί στις 21/12/2018.

Η Ε.Α.Α.Α. σε συνεργασία με το Νομικό Σύμβουλό της και τους αρμοδίους Φορείς, έχει προβεί στην έκδοση σχετικών αιτήσεων ως τα κατωτέρω υποδείγματα, προκειμένου να υποβληθούν εγγράφως στον ΕΦΚΑ (ΓΛΚ) αντίστοιχα από τους ενδιαφερόμενους ήτοι:

Αίτηση ΓΙΑ ΜΕΙΩΜΕΝΑ ΠΟΣΑ

Αίτηση ΓΙΑ ΜΗΔΕΝΙΚΑ ΠΟΣΑ

 

Share this: