Ίδρυση Παραρτήματος ν. Ηλείας της ΕΑΑΑ

Ίδρυση Παραρτήματος ν. Ηλείας της ΕΑΑΑ

Ίδρυση Παραρτήματος ν. Ηλείας της ΕΑΑΑ

Σε εφαρμογή των αποφάσεων Δ.Σ. ΕΑΑΑ 39/20-11-2019 (Θέμα 5ο) και 40/27-11-2019 (Θέμα 6ο), από 1/1/2020 ιδρύθηκε το Παράρτημα ν. Ηλείας της ΕΑΑΑ με έδρα την πόλη του Πύργου.

Το νέο Παράρτημα, θα λειτουργεί σε Γραφεία 1ου ορόφου επί της οδού Διάκου 5, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών ανακαίνισής των.

Η σύνθεση του Τοπικού Συμβουλίου, όπως προέκυψε από γενόμενη σφυγμομέτρηση, είναι η εξής:

   Υπτχος (Ι)ε.α  Γαραντζιώτης  Σωτήριος - Πρόεδρος

   Υπτχος (Ι)ε.α  Μακρής  Αθανάσιος - Αντιπρόεδρος

   Σμχος (Ε)ε.α  Παρασκευόπουλος Χρήστος - Γραμματέας 

   Ταξχος (Ι)ε.α  Κοτσιλίμπας  Γεώργιος - Ταμίας   

   Σμχος (ΤΥΑ)ε.α  Λόλας    Δημήτριος - Μέλος

Close
Close

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

Close

Close