Αναζήτηση

ΜΕΝΟΥ

Share

Έγγραφο ΕΑΑΑ προς ΕΦΚΑ-Επανυπολογισμός Συντάξεων

ΠΡΟΣ : ΕΦΚΑ ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ   (Ν.Π.Δ.Δ.)

Ταχ. Δ/νση:       Χαλκοκονδύλη 5

Ταχ. Κώδικας:  106 77 – Αθήνα

Τηλέφωνα:       210 3802241 &

                         210 3820271

Fax:                  210 3825393

Email:              info@eaaa.gr

 

Αθήνα:           15  Ιουνίου 2023

Αρ.Πρωτ.:     221

ΚΟΙΝ. : Υπουργείο Εργασίας

             ΕΑΑΑ(3)

 

 

ΘΕΜΑ: Επανυπολογισμός Συντάξεων
Σχετ.: Ν 5018/2023 (ΦΕΚ Α/25-2-23)
  1. Σας γνωρίζουμε τα κατωτέρω :

α.         Οι συντάξεις των στελεχών των Ε.Δ., ως γνωστόν, επαναϋπολογίστηκαν από 1/4/23 , μετά τη κατάργηση από 1/1/21 της παρακράτησης του Ν.4093/12 από το μέρισμα τους, βάσει του Ν.5018/23 , με αποτέλεσμα να μειωθεί το ποσό της μείωσης του Ν.4093/12 , που λαμβάνεται υπόψη για τον προσδιορισμό του ποσού του συνόλου της παλαιάς σύνταξης  προ φόρου , με συνέπεια να αυξηθεί ή να μειωθεί , ανάλογα , το ποσό της συνολικής προσωπικής διαφοράς .

β.         Στα μηνιαία ενημερωτικά σημειώματα πληρωμής συντάξεων τους δεν έχουν αναφερθεί σχετικές επεξηγήσεις .

γ.         Ο επανυπολογισμός των συντάξεων έγινε  από 1/4/2023 και όχι από 1/1/2021 ,ημερομηνίας κατάργησης της εν λόγω παρακράτησης.

  1. Κατόπιν των ανωτέρων σας παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε σχετικά,  προκείμενου να προβούμε σε περαιτέρω ενέργειες για, τυχόν ,διεκδικήσεις αναδρομικών .

         Ο Διευθύνων Σύμβουλος                                                             Ο Πρόεδρος

       Κωνσταντίνος Αναγνωστάκης                                          Κωνσταντίνος Τζαβέλλας             

            Ασμχος (ΤΜΑ) ε.α.                                                             Απτχος (Ι) ε.α              

     

              Ακριβές Αντίγραφο

 

Ασμχος (ΤΜΑ) ε.α. Κων. Αναγνωστάκης

           Δνων Σύμβουλος ΕΑΑΑ

 

Share this: