Αναζήτηση

ΜΕΝΟΥ

Share

Άυλη συνταγογράφηση

Σκοπός της “Άυλης Συνταγογράφησης” είναι ο περιορισμός της φυσικής επαφής ασθενών και ιατρών και η διευκόλυνση των ασθενών λόγω του κινδύνου περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

Από τις 28 Μαρτίου είναι δυνατή η ένταξη του πολίτη στην “Άυλη Συνταγογράφηση”. Η άυλη συνταγή εκδίδεται μόνο εφόσον ο ιατρός έχει απόλυτη γνώση της κατάστασης της υγείας του ασθενούς, τον οποίο σε πολλές περιπτώσεις παρακολουθεί χρονίως.

.

Πριν ξεκινήσετε

Για την ενεργοποίηση της “Άυλης Συνταγογράφησης”, θα χρειαστείτε:

   –   Τους κωδικούς πρόσβασης στο TaxisNet για να επιβεβαιώσετε τα στοιχεία σας

   –   Τον αριθμό ΑΜΚΑ σας ή/και των ασφαλιστικά εξαρτώμενων μελών σας κάτω των 18 ετών

   –   Το κινητό σας τηλέφωνο ή/ και πρόσβαση στο email σας, όπου θα σας αποσταλούν κωδικοί επιβεβαίωσης πριν την ενεργοποίηση

.

Περισσότερες πληροφορίες αλλά και οδηγίες σχετικά με την ενεργοποίηση της “Άυλης Συνταγογράφησης” θα βρείτε εδώ

Η εγγραφή στην “Άυλη Συνταγογράφηση” γίνεται εδώ

.

Τι προβλέπει η διαδικασία (Άρθρο 36 ΠΝΠ)

Σύμφωνα με τη νέα διαδικασία, για όσους πολίτες έχουν επιλέξει ότι επιθυμούν άυλη συνταγογράφηση, κατά τη συνταγογράφησή τους από τον ιατρό δεν απαιτείται εκτύπωση της συνταγής φαρμάκων, αλλά δίνεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής παραλαβής της συνταγής τους μέσω μηνύματος στο κινητό τους τηλέφωνο (sms) ή/και στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο τους (email).

Αντίστοιχα ο φαρμακοποιός θα εκτελεί μία άυλη συνταγή, είτε εισάγοντας στο σύστημα το barcode της συνταγής, το οποίο έχει λάβει ο πολίτης στο κινητό του τηλέφωνο ή/και στο ηλεκτρονικό του ταχυδρομείο, είτε με αναζήτηση της συνταγής του πολίτη εισάγοντας τον ΑΜΚΑ του.

Το φαρμακείο μας δεν χρειάζεται την υπογραφή του γιατρού στη συνταγή για να την εκτελέσει ή να την καταθέσει στο τέλος του μήνα.

ΠΡΟΣΟΧΗ: ο ασφαλισμένος θα πρέπει να ΥΠΟΓΡΑΨΕΙ στο σημείο “υπογραφή παραλήπτη” την εκτέλεση της συνταγής.

.

Πώς γίνεται η επανέκδοση συνταγών για χρόνιους πάσχοντες ; (Άρθρο 49 ΠΝΠ)

Οι θεράποντες ιατροί μπορούν να επανεκδίδουν μηνιαίες ή επαναλαμβανόμενες συνταγές έως τρεις (3) επαναλήψεις, που αφορούν σε σταθερή φαρμακευτική αγωγή που λαμβάνουν οι χρονίως πάσχοντες (πάνω δεξιά στη συνταγή στο πεδίο ΧΡΟΝΙΑ ΠΑΘΗΣΗ γράφει ΝΑΙ) και οι οποίες θα εκτελούνται στα φαρμακεία σύμφωνα με την ακόλουθη διαδικασία:

1. Ο ασθενής ζητά από τον ιατρό επανέκδοση της συνταγής του, μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας, τηλεομοιοτυπίας (φαξ), ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή γραπτού μηνύματος στο κινητό τηλέφωνο (sms)

2. Ο ιατρός καταχωρεί στο σύστημα τη μηνιαία ή επαναλαμβανόμενη συνταγή (έως 3 επαναλήψεις) του χρονίως πάσχοντα, χωρίς να την τυπώσει ή να συμπληρώσει συνοδευτικά έγγραφα της συνταγής και γνωστοποιεί στον ασθενή τον κωδικό (barcode) της συνταγής ή τους κωδικούς αν πρόκειται για επαναλαμβανόμενες συνταγές.

3. Οι συνταγές των χρονίως πασχόντων, οι οποίες έχουν εκδοθεί με με αυτό τον τρόπο, χωρίς εκτύπωση της συνταγής και συνοδευτικά έγγραφα του ιατρού, μπορούν να εκτελεστούν υποχρεωτικά μέσω του συστήματος ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, με βάση τον κωδικό (barcode) της συνταγής, έως τις 30.6.2020.

Ο δικαιούχος συνταγής ασφαλισμένος και οι συγγενείς α΄ και β΄ βαθμού, υπογράφουν την εκτέλεση της συνταγής και συμπληρώνουν τον Αριθμό Ταυτότητάς τους και τον ΑΦΜ. Τα Τρίτα Πρόσωπα υπογραφούν την συνταγή και συμπληρώνουν υπεύθυνη δήλωση με τα στοιχεία τους (προσοχή να συμπληρωθεί και το ΑΦΜ), την οποία παραδίδουν στο φαρμακείο. Τα δικαιολογητικά ταυτοποίησης αναγράφονται στο φύλλο εκτέλεσης συνταγής.

Εκ της ΕΑΑΑ

Share this: