Αναζήτηση

ΜΕΝΟΥ

Share

Παράταση Απογραφής Μερισματούχων του Μετοχικού Ταμείου Αεροπορίας (ΜΤΑ)

mta

Η Απογραφή των Μερισματούχων του Μετοχικού Ταμείου Αεροπορίας (ΜΤΑ) παρατείνεται μέχρι τις 30/6/2016.

Παρακαλούνται οι Μερισματούχοι που δεν έχουν απογραφεί, να συμπληρώσουν και να αποστείλουν στο Ταμείο, είτε ταχυδρομικώς στην Διεύθυνσή μας, Ακαδημίας 27, 106 71 Αθήνα, είτε μέσω των κατά τόπους παραρτημάτων της Ε.Α.Α.Α., τη σχετική Υπεύθυνη Δήλωση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από Κ.Ε.Π. ή Αστυνομικό Τμήμα.

Υπεύθυνες Δηλώσεις που αποστέλλονται με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή μέσω τηλεομοιοτυπίας (fax) δεν θα γίνονται δεκτές.

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, παρακαλούμε όπως προτιμήσετε την υποβολή με τους ανωτέρω τρόπους, αποφεύγοντας την προσέλευσή σας για τον σκοπό αυτό στο Ταμείο.

Για τους μερισματούχους, οι οποίοι δεν θα έχουν υποβάλει έως την ανωτέρω ημερομηνία τη σχετική Υπεύθυνη Δήλωση, θα τεθεί θέμα διακοπής κάθε παροχής του Ταμείου προς αυτούς (μέρισμα, οικονομική ενίσχυση ΕΚΟΕΜΑ κ.λπ.).

Πηγή: www.haf.gr 

Share this: