Αναζήτηση

ΜΕΝΟΥ

Share

Απονομή Τίτλου Επιτίμου Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου Ενώσεως Αποστράτων Αξιωματικών Αεροπορίας

fek_epitimos

Αριθμ. Φ.900/ΑΔ.530254 Σ. 211 (2)

Απονομή Τίτλου Επιτίμου Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου Ενώσεως Αποστράτων Αξιωματικών Αεροπορίας.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Έχοντας υπόψη:

α. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 5 και 10 του Ν.δ. 1171/1972 (ΦΕΚ Α΄82), όπως αυτά τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.

β. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του Π.δ. 163/1980 «Περί κυρώσεως του Κανονισμού Οργάνωσης και Λειτουργίας της Ενώσεως Αποστράτων Αξιωματικών Αεροπορίας» (ΦΕΚ Α΄45).

γ. Τη σχετική εισήγηση του Αρχηγού Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας.

δ. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται οικονομική επιβάρυνση στον Κρατικό Προϋπολογισμό, αποφασίζουμε:

Απονέμεται ο τίτλος του Επιτίμου Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Ενώσεως Αποστράτων Αξιωματικών Αεροπορίας στον εα Αντιπτέραρχο (Ι) Κωνσταντίνο Ιατρίδη (10817) με ΑΔΤ Τ−11828, διατελέσαντα Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών Αεροπορίας, από 01−01−2013 έως και 31−12−2015, για τις υπηρεσίες που προσέφερε προς τους εν αποστρατεία συναδέλφους του και την προσφορά του στην ανάπτυξη του αεροπορικού πνεύματος εν γένει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 15 Μαρτίου 2016

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ

 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ:

Το παρόν Δ.Σ. της ΕΑΑΑ δεν ενημερώθηκε και ως εκ τούτου δεν εισηγήθηκε για την απονομή της εν λόγω διάκρισης.

Share this: