Αναζήτηση

ΜΕΝΟΥ

Share

Ανακοίνωση του Μ.Τ.Α για την απογραφή των μερισματούχων

Από το Μ.Τ.Α λάβαμε την ακόλουθη ανακοίνωση :

  1. Σας γνωστοποιούμε, αναφορικά με την εξέλιξη της απογραφής των μερισματούχων του Ταμείου (άμεσων ή έμμεσων), μέσω της συμπλήρωσης και υποβολής συγκεκριμένου εντύπου – υπεύθυνης δήλωσης από κάθε μερισματούχο, θεωρημένης για το γνήσιο της υπογραφής, τα ακόλουθα:

    α. Σύμφωνα με την σχετική Ανακοίνωση του Ταμείου που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του στο Διαδίκτυο και δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα «Ηχώ των Αιθέρων», ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των ως άνω υπευθύνων δηλώσεων απογραφής είχε οριστεί η 31-05-2016. Με την υπ’ αρίθμ. 16/01-06-2016 απόφαση Δ.Σ./Μ.Τ.Α, παρατάθηκε η προθεσμία υποβολής των μέχρι 30-06-2016 και στη συνέχεια καταβλήθηκε προσπάθεια εκ μέρους των αρμοδίων Υπηρεσιών του Ταμείου για σχετική τηλεφωνική ενημέρωση των μερισματούχων που δεν είχαν απογραφεί. Παρά ταύτα, επί συνόλου 14.500 μερισματούχων (άμεσων ή έμμεσων), περίπου 1300 μερισματούχοι παραμένουν χωρίς να έχουν απογραφεί.

    β. Προκειμένου να καταβληθεί μια τελευταία προσπάθεια από πλευράς Μ.Τ.Α για ενημέρωση των μερισματούχων που δεν έχουν απογραφεί, σύμφωνα με την απόφαση που έλαβε το Δ.Σ./Μ.Τ.Α κατά την υπ’ αριθμ. 29/10-10-2016 συνεδρίαση του, το Ταμείο απέστειλε σε κάθε έναν από τους μερισματούχους που δεν έχουν απογραφεί, σχετικό έγγραφο, με το οποίο καλούνται να υποβάλουν την υπεύθυνη δήλωση απογραφής τους το αργότερο μέχρι 31-10-2016. Στο ίδιο έγγραφο επισημαίνεται ότι για όσους μερισματούχους δεν θα έχουν υποβάλει μέχρι 31-10-2016 την υπεύθυνη δήλωση απογραφής, κατ’ εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 29/10-10-2016 απόφασης Δ.Σ./Μ.Τ.Α, θα δοθούν οι απαραίτητες μεταβολές για διακοπή καταβολής του μερίσματος τους καθώς και της οικονομικής ενίσχυσης ΕΚΟΕΜΑ από 01-01-2017.

  2. Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε όπως προβείτε σε δημοσίευση ολόκληρης της παραγράφου (1) του παρόντος στο αμέσως επόμενο φύλλο της εφημερίδας σας, καθώς και σε σχετική ενημέρωση των μελών σας με οποιαδήποτε άλλον πρόσφορο τρόπο.

Ασμχος (Ο) Παρθένιος Δόντσιος

Γενικός Διευθυντής

Για να κατεβάσετε το έντυπο απογραφής μερισματούχου πατήστε εδώ

Share this: