Αναζήτηση

ΜΕΝΟΥ

Share

Ανακοίνωση Μ.Τ.Α

mta

Το Μετοχικό Ταμείο Αεροπορίας λόγω καλοκαιρινών αδειών του προσωπικού του, γνωστοποιεί στους ασφαλισμένους του Ταμείου τα εξής:

  1. Οι αρμόδιες Υπηρεσίες (Δ/νσεις / Τμήματα) του Ταμείου θα διεκπεραιώσουν τις πάσης φύσεως πληρωμές / ανειλημμένες υποχρεώσεις προς τους ασφαλισμένους (μετόχους και μερισματούχους) καθώς και προς τρίτους μέχρι τέλους Ιουλίου 2016. Επίσης, θα ολοκληρώσουν τις απαραίτητες ενέργειες για την κανονική πληρωμή του μερίσματος μηνός Σεπτεμβρίου 2016 και θα διευθετήσουν την παροχή στοιχείων (κυρίως οικονομικής φύσεως) σε άλλες υπηρεσίες όπως το Ταμείο έχει υποχρέωση.

  2. Το Δ.Σ. του Μ.Τ.Α. δεν θα συνεδριάσει εντός του Αυγούστου 2016, εκτός εάν προκύψει επείγον θέμα για το οποίο πρέπει το Δ.Σ. να ενημερωθεί και να λάβει σχετική απόφαση.

  3. Κατά το ανωτέρω διάστημα θα γίνεται απρόσκοπτα η παραλαβή της στρατιωτικής αλληλογραφίας και του πολιτικού ταχυδρομείου από το προσωπικό που θα εναλλάσσεται, λόγω των αδειών, καθώς και η παραλαβή εισερχομένων αιτημάτων μετόχων και μερισματούχων, προκειμένου να αξιολογηθούν, αρμοδίως , εντός μηνός Σεπτεμβρίου 2016.

Ασμχος (Ο) Παρθένιος Δόντσιος

Γενικός Διευθυντής

Share this: