Η χώρα μας από το 2009 είναι μέλος του Διεθνή Οργανισμού Στρατιωτικής Συνεργασίας CLIMS (Comite de Liaison International des Organismes Militaires Sociaux), μέλη του οποίου είναι η Γερμανία, Ιταλία, Βέλγιο, Γαλλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Τσεχία, Ουγγαρία, Πολωνία, Ρουμανία και Βουλγαρία.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ