ΚΕΔΑ ΧΑΛΚΟΥΤΣΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 4η  (29/6 – 9/7)
1  ΜΠΟΥΧΟΥΤΣΟΣ  ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ  Τ 10942  Σμηναγός 210
2  ΠΛΑΚΙΑΣ  ΚΩΝ/ΝΟΣ  Τ 6157  Επισμηναγός 181
ΚΕΔΑ ΧΑΛΚΟΥΤΣΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 5η  (10/7 – 20/7)
1  ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  Τ 10721  Αντισμήναρχος 220
2  ΤΣΟΥΡΑΣ  ΣΩΚΡΑΤΗΣ  Τ 3703  Σμήναρχος 200
3  ΚΑΝΤΑΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ  Τ 4635  Σμήναρχος 184
4  ΤΣΙΒΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ  Τ 3850  Επισμηναγός 167
ΚΕΔΑ ΧΑΛΚΟΥΤΣΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 6η  (21/7 – 31/7)
1  ΛΥΣΙΓΑΚΗΣ  ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ  Τ 12929  Αντισμήναρχος 260
2  ΜΕΣΣΑΛΟΥΡΗΣ  ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  Τ 8254  Σμήναρχος 196
3  ΚΟΥΤΣΟΛΙΑΚΟΣ  ΠΕΤΡΟΣ  Τ 5884  Σμήναρχος 194
ΚΕΔΑ ΧΑΛΚΟΥΤΣΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 7η  (1/8 – 11/8)
1  ΜΠΕΡΙΟΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ  Τ 5369  Σμήναρχος 200
2  ΧΡΥΣΟΥΛΗΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ  Τ 1391  Σμήναρχος 190
3  ΧΑΛΟΦΤΗ  ΕΛΕΝΗ  Ο 486  Χήρα Σμήναρχου 190
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
1  ΜΠΙΝΑΚΑΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Τ 5513  Αντισμήναρχος 188
ΚΕΔΑ ΧΑΛΚΟΥΤΣΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 8η  (12/8 – 22/8)
1  ΤΖΟΡΒΑΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  Τ 12956  Ανθυποσμηναγός 9996
2  ΒΑΡΣΑΜΗΣ  ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  Τ 7797  Σμηναγός 158
ΚΕΔΑ ΧΑΛΚΟΥΤΣΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 9η  (23/8 – 2/9)
1  ΛΙΑΚΟΥ  ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ  Ο 1381  Χήρα Επισμηναγού 167