ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΣ  ΜΕΛΩΝ  Ε.Α.Α.Α.  2020

.

1.  ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ Ε.Α.Α.Α.,

        ΣΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ

        ΑΠΟ ΤΡΙΤΗ 3 ΜΑΡΤΙΟΥ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020

Προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή και απρόσκοπτη διεξαγωγή της φετινής παραθεριστικής περιόδου, επισημαίνονται τα εξής …… διαβάστε περισσότερα εδώ 

.

Για …

  • Αίτηση Παραθερισμού 2020 (πατήστε ΕΔΩ)
  • Θέρετρα & Περίοδοι Παραθερισμού 2020 (πατήστε ΕΔΩ)
  • Χρεώσεις μορίων Παραθεριστικής Περιόδου 2019 (πατήστε ΕΔΩ)