ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΣ

τελευταία ενημέρωση 11/6/2020 (22:47)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΥ       ΜΕΛΩΝ  Ε.Α.Α.Α.  2020

1.  Ανακοινώνεται ο Προγραμματισμός Παραθερισμού των Μελών ΕΑΑΑ για το έτος 2020, με τη σειρά κατάταξης βάσει μορίων για κάθε θέρετρο και κάθε περίοδο, σε Τακτικούς και Αναπληρωματικούς.

2. Υπενθυμίζεται ότι, η ηλεκτρονική εφαρμογή του προγραμματισμού παραθερισμού, εξάγει ένα τελικό αποτέλεσμα ανά δικαιούχο, ανεξάρτητα από το πλήθος των δηλωθέντων επιθυμιών του στην Αίτηση.

3. Συνάδελφοι που διαπιστώσουν τυχόν διαφορά στο θέρετρο επιλογής ή στη μοριοδότησή τους, παρακαλούνται να επικοινωνήσουν άμεσα με το Γρ.Παραθερισμού ΕΑΑΑ, για τον απαιτούμενο έλεγχο.

4. Ο φετινός παραθερισμός προγραμματίσθηκε και υλοποιείται υπό τις προϋποθέσεις και υποχρεώσεις που επιβάλλονται από την τήρηση των μέτρων πρόληψης για τη διάδοση του COVID-19 και γνωστοποιήθηκαν με σχετική διαταγή του ΓΕΑ.

5. Ειδικότερα, με βάση τα μέτρα πρόληψης που αφορούν στην αποφυγή συνωστισμού με την υποχρέωση τήρησης συγκεκριμένων αποστάσεων μεταξύ των ατόμων, σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, καθορίζονται τα ακόλουθα:

     α.   Η είσοδος σε επισκέπτες δεν επιτρέπεται. Αποκλειστικά και μόνο, όταν πρόκειται για προσκεκλημένους των κατά περιόδους παραθεριστών, η είσοδος επιτρέπεται μόνο κατά τις βραδινές ώρες, συγκεκριμένα δε, μετά την 19:00 ώρα.

     β.   Η μετακίνηση των δικαιούχων προς τα ΚΕΔΑ Σαντορίνης, Ρόδου και Τυμπακίου θα γίνει με δική τους ευθύνη, καθώς φέτος δεν θα πραγματοποιηθεί καμία μετακίνηση με  Υπηρεσιακό αεροσκάφος.

     γ.   Η παραλαβή των δωματίων θα πραγματοποιείται 24 ώρες μετά την παράδοσή τους από τον προηγούμενο παραθεριστή. Κατόπιν αυτού και με σκοπό να μη διαταραχθεί ο υφιστάμενος προγραμματισμός, η παράδοση των δωματίων θα γίνεται μια ημέρα πριν το πέρας κάθε περιόδου. Ειδικότερα:

          1).    Η παράδοση των δωματίων, θα γίνεται αποκλειστικά μεταξύ των ωρών από 12:00 έως 14:00 της ημέρας αναχώρησης.

          2).    Η παραλαβή των δωματίων, θα γίνεται μετά την 13:00 ώρα.

          3).    Κατ’ εξαίρεση, στα ΚΕΔΑ Σαντορίνης, Ρόδου και Τυμπακίου, οι ώρες παράδοσης και παραλαβής είναι δυνατόν να διαφοροποιούνται, ανάλογα με τις αφίξεις-αναχωρήσεις των πλοίων, υπό την προϋπόθεση της τήρησης του κενού 24ώρου, με ευθύνη των Δκτών.

          4).    Κατά τη διάρκεια του κενού 24ώρου, τα οικήματα-δωμάτια θα τίθενται σε συνεχή αερισμό.

 

Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ    Π Ρ Ο Σ    Π Α Ρ Α Θ Ε Ρ Ι Σ Τ Ε Σ

ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΕΣ

Α.    Υποχρέωση ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΑΚΤΙΚΩΝ παραθεριστών, είναι, να επικοινωνήσουν με τον Παραθερισμό της ΕΑΑΑ και να δηλώσουν/γνωστοποιήσουν αν θα παραθερίσουν (ΝΑΙ ή ΟΧΙ), το ΑΡΓΟΤΕΡΟ δέκα (10) ημέρες πριν την έναρξη της περιόδου για οποιοδήποτε θέρετρο:

τηλεφωνικά στα: 210-3802241 και 210-3820271 (εσωτ. 5)   ή   στο FAX: 210-3825393  ή  στο E-mail: paratherismos@eaaa.gr

Β.    Η όσο το δυνατόν νωρίτερα ενημέρωση/γνωστοποίηση, εξυπηρετεί στην ταχύτερη επικοινωνία/πρόσκληση των αναπληρωματικών.

Γ.    ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ μέσα στο τελευταίο δεκαήμερο πριν την έναρξη της κάθε παραθεριστικής περιόδου, θα γίνονται ΔΕΚΤΕΣ ΜΟΝΟ με αποστολή αποδεικτικών στοιχείων κωλύματος. Σε κάθε άλλη περίπτωση θα αφαιρούνται εβδομήντα (70) μόρια.

Δ.    Κατά την άφιξη και διαμονή τους στα ΚΕΔΑ, οφείλουν να τηρούν τόσο τις γενικές οδηγίες ατομικής υγιεινής (επιμελές και τακτικό πλύσιμο χεριών, αποφυγή χειραψιών, τήρηση αποστάσεων, αποφυγή επαφής των χεριών με τα μάτια, μύτη και στόμα, σχολαστική καθαριότητα χεριών), όσο και τις επιμέρους οδηγίες και μέτρα που καθορίζονται από τη διοίκηση των ΚΕΔΑ και αφορούν στην πρόληψη για τη διάδοση του COVID-19.

Ε.    Οφείλουν να φέρουν μαζί τους, επαρκή υλικά για την ατομική υγιεινή τους και την καθαριότητα-απολύμανση των χώρων διαμονής τους, όπως μάσκες, γάντια, αντισηπτικά ταχείας δράσης σε υγρή μορφή, μαντηλάκια και απολυμαντικά (η χρήση μάσκας επί του παρόντος δεν είναι υποχρεωτική).

ΣΤ.   Να αποφύγουν την προσέλευση στα ΚΕΔΑ όταν οι ίδιοι ή προστατευόμενα μέλη τους, παρουσιάζουν ύποπτα συμπτώματα (πρόσφατη έναρξη βήχα, δύσπνοια, πυρετό κ.α.).

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΕΣ

Όταν προκύπτουν κενά δωμάτια λόγω μη προσέλευσης των Τακτικών, το Γρ.Παραθερισμού της ΕΑΑΑ, επικοινωνεί/γνωστοποιεί αυτά στους Αναπληρωματικούς, σύμφωνα με τη σειρά κατάταξής τους στους Πίνακες Αναπληρωματικών.

Εκ της ΕΑΑΑ

Δείτε τον Προγραμματισμό Παραθερισμού 2020

-   για το ΚΕΔΑ/ΑΚΤΙΟΥ

-   για το ΚΕΔΑ/ΖΟΥΜΠΕΡΙ 

-   για το ΚΕΔΑ/ΡΟΔΟΥ 

-   για το ΚΕΔΑ/ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ 

-   για τη Σκοτίνα :

-   για το ΚΕΔΑ/ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ 

-   για το ΚΕΔΑ/ΧΑΛΚΟΥΤΣΙΟΥ 

 

 

 


 

τελευταία ενημέρωση 15/4/2020 (14:21)

 

ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΣ  ΜΕΛΩΝ  Ε.Α.Α.Α.  2020

.

1.  ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ Ε.Α.Α.Α.,

        ΣΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ

        ΑΠΟ ΤΡΙΤΗ 3 ΜΑΡΤΙΟΥ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 ΜΑΪΟΥ 2020

Προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή και απρόσκοπτη διεξαγωγή της φετινής παραθεριστικής περιόδου, επισημαίνονται τα εξής ...... διαβάστε περισσότερα εδώ 

.

2.: Ακύρωση Περιόδων & Παράταση Προθεσμίας Υποβολής/Τροποποίησης Αιτήσεων Παραθερισμού ΕΑΑΑ

   1.  Γνωρίζεται στα Μέλη ότι, σε εκτέλεση της Φ.400/102/194212/Σ.2192/31-3-20/ΓΕΕΘΑ/Β1 δγης που αφορά σε μέτρα πρόληψης κατά της διασποράς του κορωναϊού και ορίζει ότι η έναρξη των παραθεριστικών περιόδων θα πραγματοποιηθεί μετά την 15-6-20, εκδόθηκε και μας κοινοποιήθηκε η Φ.400/1455/Σ.220/10-4-20/ΓΕΑ/Β3/2 δγη, σύμφωνα με την οποία, ακυρώνονται οι κατωτέρω περίοδοι ανά ΚΕΔΑ:

        α. ΚΕΔΑ ΖΟΥΜΠΕΡΙ-ΣΚΟΤΙΝΑΣ-ΧΑΛΚΟΥΤΣΙΟΥ: 1η , 2η , 3η περίοδοι (από 18/5/20 έως 16/6/20).

        β. ΚΕΔΑ ΡΟΔΟΥ-ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ: 1η , 2η , 3η , 4η , 5η περίοδοι (από 12/5/20 έως 16/6/20).

        γ. ΚΕΔΑ ΑΚΤΙΟΥ: 1η , 2η , 3η περίοδοι (από 18/5/20 έως 14/6/20).

        δ. ΚΕΔΑ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ : 1η , 2η περίοδοι (από 21/5/20 έως 18/6/20).

   2.  Κατόπιν των ανωτέρω, παρατείνεται η προθεσμία υποβολής νέων ή τροποποίησης ήδη υποβληθέντων Αιτήσεων Παραθερισμού, έως και την Παρασκευή, 15 Μαΐου 2020.

   3.  Μετά την 15η Μαΐου 2020:

        α. Κλείνει οριστικά η "πύλη" της εφαρμογής ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων.

        β. Δεν θα γίνονται δεκτές αιτήσεις με οποιονδήποτε άλλο τρόπο υποβολής και

        γ. Σε περίπτωση ακύρωσης και άλλων παραθεριστικών περιόδων από το ΓΕΑ πέραν της 15-6-20, δεν θα υφίσταται η δυνατότητα αντικατάστασης ή αλλαγής των δηλωθέντων παραθεριστικών περιόδων.

   4.  Τέλος, επισημαίνεται  στα ενδιαφερόμενα Μέλη μας ότι, η έναρξη λειτουργίας των ΚΕΔΑ εξαρτάται από τα καθοριζόμενα από την Πολιτεία μέτρα πρόληψης κατά της διασποράς του κορωναϊού και κατ’ επέκταση, η έναρξη των παραθεριστικών περιόδων πιθανόν να επεκταθεί πέραν της 15-6-20.

 

3.Για ...

  • Αίτηση Παραθερισμού 2020 (πατήστε ΕΔΩ)
  • Θέρετρα & Περίοδοι Παραθερισμού 2020 (πατήστε ΕΔΩ)
  • Χρεώσεις μορίων Παραθεριστικής Περιόδου 2019 (πατήστε ΕΔΩ)

 

 

 

 

Close
Close

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

Close

Close