ΔΙΑΤΕΛΕΣΑΝΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ

 

                τριετίας  1/2/2015  έως  και  31/1/2019                

Πρόεδρος : Απτχος (Ι) ε.α Σπυρίδων Καββούρης

Αντιπρόεδρος : Υπτχος (ΕΑ) ε.α. Θεόδωρος Μπούφης *

Διευθύνων Σύμβουλος : Ασμχος (Ρ) ε.α. Ιωάννης Κρανιάς

Γραμματέας : Ασμχος (ΤΥΜ) ε.α. Κωνσταντίνος Αναγνωστάκης

Μέλος : Σγός (ΤΥΗ) ε.α. Νικόλαος Βούλγαρης

Μέλος : Επγός (ΤΥΜ) ε.α Γεώργιος Γονατάς **

Μέλος : Σμχος (ΥΟΚ) ε.α. Δημήτριος Κοντοβάς

Μέλος : Σμχος (ΥΟΚ) ε.α. Αθανάσιος Πάνος

Μέλος : Σμχος (ΤΥΜ) ε.α. Πιέρρος Πλατάνας

Μέλος : Σμχος (ΤΥE) ε.α. Ηλίας Σβάρνας

Μέλος : Σμχος (ΤΥΤ) ε.α. Δημήτριος Φαλτάιτς

*   αντικατέστησε ως 1ος αναπληρωματικός, τον παραιτηθέντα Υπτχο (Ι) ε.α. Ιωάννη Κολοβό

**  αντικατέστησε ως 1ος αναπληρωματικός, τον παραιτηθέντα Επγό (Ι) ε.α. Γεώργιο Κασσαβέτη

 

 τριετίας 1/2/2012 έως και 31/1/2015 

 

 

Close
Close

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

Close

Close