Την Πέμπτη, 26 Σεπτεμβρίου 2019 και από ώρα 09:00 έως 12:30, θα πραγματοποιηθεί στο Πνευματικό Κέντρο της ΕΑΑΑ (7ος όροφος) η «6η Αιμοδοσία ΕΑΑΑ» από την Υπηρεσία Αιμοδοσίας του Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ».

Παράλληλα, την ίδια ημέρα θα πραγματοποιηθούν αιμοδοσίες και στα Παραρτήματά της.

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι, Ορφανικά και Προαιρετικά Μέλη της ΕΑΑΑ,

Η «Τράπεζα Αίματος  ΕΑΑΑ», από τις πέντε πρώτες αιμοδοσίες, διαθέτει ένα υπόλοιπο  πενήντα εννέα (59) μονάδων αίματος για την εξυπηρέτηση των Μελών της και των μελών των οικογενειών τους, που φθάνουν τις 70.000 άτομα, έτσι, για την κάλυψη των αναγκών όλων μας, απαιτείται σημαντική αύξηση των μονάδων αίματος αυτής.

Στον ενάμισι χρόνο λειτουργίας, διατέθηκαν εξήντα (60) μονάδες αίματος για τις ανάγκες των Μελών, με φειδώ και ύστερα από αυστηρό έλεγχο.

Η Ε.Α.Α.Α., απευθύνει έκκληση σε όλες και όλους να συνδράμουν στην προσπάθειά της για μια δυνατή Τράπεζα Αίματος, ικανή να ανταποκριθεί στις ανάγκες όλων των Μελών, λαμβάνοντας δε υπόψη ότι, σε σημαντικό πλήθος των Μελών δεν επιτρέπεται η αιμοδοσία λόγω ηλικίας, προτρέπει τα μέλη των οικογενειών αυτών, να προσφέρουν λίγο από το αίμα τους, στον κωδικό 14111

Επιτυχής, θεωρείται μία αιμοδοσία όταν συγκεντρωθούν τουλάχιστον είκοσι (20) μονάδες αίματοςΑν δεν επιτευχθεί αυτός ο ελάχιστος αριθμός μονάδων αίματος σε δύο συνεχόμενες αιμοδοσίες, η Υπηρεσία Αιμοδοσίας του «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ» δύναται να αναστείλει τις οργανωμένες αιμοδοσίες στο χώρο της ΕΑΑΑ, με σοβαρό κίνδυνο διακοπής λειτουργίας και της «Τράπεζας Αίματος ΕΑΑΑ».

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Στην επαρχία, το αίμα δίνεται στα κατά τόπους Κρατικά Νοσοκομεία, δηλώνοντας «υπέρ Τράπεζας Αίματος ΕΑΑΑ – κωδικός 14111».

Σύμφωνα με απόφαση του Δ.Σ., οι μονάδες αίματος της Τράπεζας διατίθενται στις κατωτέρω σοβαρές περιπτώσεις και με την προϋπόθεση αυτές να αντικατασταθούν εντός τεσσάρων (4) μηνών, με μέριμνα του περιβάλλοντος των ληπτών :

  • –   Εγχειρήσεις ανοικτής καρδιάς
  • –   Εγχειρήσεις σοβαρών  περιστατικών
  • –   Σοβαρά τροχαία ατυχήματα
  • –   Στους καρκινοπαθείς και
  • –   Σοβαρές περιπτώσεις ασθενειών

Εκ της ΕΑΑΑ