Τo Ελληνικό Ινστιτούτο Στρατηγικών Μελετών (ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ.), στο πλαίσιο των πολιτιστικών δραστηριοτήτων του και προκειμένου να τιμήσει το Ελληνικό Έπος του 1940-41, και ιδιαίτερα τους φονευθέντες του έπους, διοργανώνει Εσπερίδα με θέμα «Ατίμητοι Φονευθέντες εν Πολέμω Μαχητές Αεροπόροι της Ε.Β.Α. κατά τον Ελληνο-Ιταλικό Πόλεμο 1940-41» την Πέμπτη, 24/10/2019, (17:30 – 21:00), στο Πνευματικό Κέντρο ΕΑΑΑ – Χαλκοκονδύλη 5 (7ος όροφος).

Την διοργάνωση συνεπικουρούν:

–  Αεροπορική Ακαδημία Ελλάδος (ΑΑΚΕ)
–  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Αεροπορίας (ΕΑΑΑ).
–  Ελληνική Εταιρεία Έρευνας Συλλογής & Διανομής Ιστορικών Στοιχείων «Κηρύκειον» (Ε.Ε.Ε.Σ. «Κυρύκειον»)