Στην υπ’ αριθμ. 21/31-5-2018 τακτική συνεδρίαση του ΔΣ/ΕΑΑΑ αποφασίσθηκε ΟΜΟΦΩΝΑ η συμμετοχή της ΕΑΑΑ στα συλλαλητήρια που θα διοργανωθούν για τη Μακεδονία.

Η θέση της Ε.Α.Α.Α. όπως και όλων των Ελλήνων  είναι μία και μοναδική.
« Να μην περιέχεται  η  λέξη « ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» στην ονομασία του υπόψη κράτους και σε οποιαδήποτε γλώσσα ».

Παρακαλούνται τα μέλη μας να δώσουν ένα βροντερό παρών σε όλα τα συλλαλητήρια  που θα διοργανωθούν για τη Μακεδονία.