Πιλοτική λειτουργία του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Υγείας Ε.Δ. (ΟΠΣΥΕΔ) στην Π.Α.

Πιλοτική λειτουργία του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Υγείας Ε.Δ. (ΟΠΣΥΕΔ) στην Π.Α.

Πιλοτική λειτουργία του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Υγείας Ε.Δ. (ΟΠΣΥΕΔ) στην Π.Α.

Σύμφωνα με την Φ.960/ΑΔ.9527/Σ.3275/21-8-2019, στις 2/9/2019 ξεκινά η πιλοτική λειτουργία της Α' φάσης του Ολοκληρωμένου Πληροφορικού Συστήματος Υγείας Ε.Δ. (ΟΠΣΥΕΔ) που αφορά στα ηλεκτρονικά ραντεβού μέσω διαδικτύου, για τα εξής Εξωτερικά Ιατρεία του 251ΓΝΑ :

       -      Ιατρείο Κεφαλαλγίας

       -       Ιατρείο Μαστού-Τμήμα Συνταγογράφησης

       -       Ιατρείο Γλαυκώματος

       -       Νεφρολογικό Ιατρείο

       -       Στοματολογικό Ιατρείο

       -       Διαβητολογικό Ιατρείο

       -       Διαιτολογικό Ιατρείο

.

Για την πρόσβαση στο σύστημα, απαιτούνται η "εγγραφή χρήστη" και η "πιστοποίηση χρήστη"

.

Διαβάστε εδώ το έγγραφο με τις οδηγίες εγγραφής και πιστοποίησης χρήστη

.

Διαβάστε εδώ τα δικαιολογητικά Πιστοποίησης Χρηστών ανά κατηγορία δικαιούχων

Close
Close

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

Close

Close