ΑΒ Δεκέλειας

Γνωρίζεται ότι, λόγω προετοιμασίας εκδήλωσης την 1/2/2019, η Λέσχη Αξκών Α/Β Δεκέλειας θα διαθέσει το μεσημεριανό φαγητό της ημέρας σε μπώλ.

Εκ της 123 ΠΤΕ